Ο νέος Δρόμος του Μεταξιού μέσω του Αφγανιστάν | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Ο νέος Δρόμος του Μεταξιού μέσω του Αφγανιστάν

Το οικονομικό μέλλον της χώρας βασίζεται στην περιοχή της

Για την αξιοποίηση των πόρων αυτών προς όφελος όλων των πολιτών, η αφγανική κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για την αποφυγή της λεγόμενης «κατάρας του πλούτου» (όταν χώρες ευλογημένες με φυσικούς πόρους σπαταλούν τον δυνητικό πλούτο τους λόγω της διαφθοράς και της έλλειψης χρηστής διακυβέρνησης), ενώ παράλληλα πρέπει να δημιουργήσει ένα πιο διαφανές, προβλέψιμο και ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών. Για να ικανοποιήσει τόσο τους πολίτες της όσο και τον διεθνή ιδιωτικό τομέα, η Καμπούλ πρέπει να προχωρήσει στον καθορισμό των δικαιωμάτων γης, των νομικών και κανονιστικών κωδίκων, της οικονομικής και επενδυτικής προστασίας και τον καθορισμό των διαδικασιών είσπραξης των εσόδων. Αυτό το μήνα, η Αφγανική κυβέρνηση συνέταξε ένα έγγραφο πολιτικής με τίτλο «Προς ένα αυτοτροφοδοτούμενο Αφγανιστάν» που παρουσιάζει μια ευθεία, ειλικρινή προσέγγιση για μεταρρυθμίσεις και μια ρεαλιστική στρατηγική για τη μετάβαση του Αφγανιστάν από την εξάρτηση από δωρεές, τελικώς σε αυτάρκεια.

Τίποτα από αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν χωρίς τον ιδιωτικό τομέα. Το Αφγανιστάν χρειάζεται επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές, εάν πρόκειται να ξεφύγει από την σημερινή υπερ-εξάρτησή του από την ξένη βοήθεια. Η διεθνής κοινότητα μπορεί να βοηθήσει με το να ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστεί με την οικονομία του Αφγανιστάν, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει με τον Οργανισμό των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (U.S. Agency for International Development), την Ιδιωτική Εταιρεία Υπερπόντιων Επενδύσεων (Overseas Private Investment Corporation), το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, την αμερικανική Τράπεζα Εξαγωγών - Εισαγωγών (U.S. Export-Import Bank) και την αμερικανική Υπηρεσία Ανάπτυξης Εμπορίου (U.S. Trade Development Agency).

Αυτή είναι η αρχή - δεν είναι το τέλος - της προσπάθειας για τη λήξη του πολέμου στο Αφγανιστάν. Φυσικά, παραμένουν σοβαρές προκλήσεις. Καθώς τα στρατεύματα θα επιστρέφουν στην πατρίδα από τώρα μέχρι και το 2014, η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας πρέπει να συνεχίσουν να θέτουν τις βάσεις, μεταξύ άλλων αυτή την εβδομάδα στη Βόννη, για μακροπρόθεσμη υποστήριξη για το μέλλον του Αφγανιστάν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η μετάβαση του Αφγανιστάν είναι μη αναστρέψιμη και πως ό, τι κερδήθηκε με σκληρό αγώνα τα τελευταία δέκα χρόνια είναι διατηρήσιμο. Οι χώρες της περιοχής πρέπει να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της σύγκρουσης. Και οι Αφγανοί πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για το μέλλον τους.

Πρωτότυπο: http://www.foreignaffairs.com/articles/136713/thomas-r-nides/the-silk-ro...

Copyright © 2002-2010 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.