Δικάστε τον Saif al-Islam στη Λιβύη | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Δικάστε τον Saif al-Islam στη Λιβύη

Γιατί η δίκη του Καντάφι δεν είναι μια καλή υπόθεση για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Οι ανησυχίες αυτές δεν αναιρούν την επίσημη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την υπόθεση, αλλά εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη νομιμοποίηση του ρόλου του. Το δικαστικό σύστημα της Λιβύης αντιμετωπίζει αναμφίβολα προκλήσεις και η νέα κυβέρνηση μπορεί να αποδειχθεί ανίκανη ή απρόθυμη να διεξάγει δίκες εναντίον μελών του καθεστώτος Καντάφι. Αλλά η πιθανή ανταμοιβή της από μια έντιμη δίκη στη Λιβύη - η ευκαιρία για την κοινωνία της Λιβύης να θεραπεύσει τον εαυτό της μέσα από τη δική της δικαστική διαδικασία - ξεπερνά κατά πολύ τα πιθανά οφέλη από οποιαδήποτε διεθνή δίκη.

Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που η διεθνής κοινότητα μπορεί να πραγματοποιήσει για να βοηθήσει την ίδια τη Λιβύη να δικάσει τον Σαΐφ αλ-Ισλάμ. Μια επιλογή, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΔΠΔ, είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναστείλει τη διαδικασία στη Χάγη για ένα χρόνο, δίνοντας στη Λιβύη περιθώριο να ανοικοδομηθεί και στέλνοντας στο δικαστήριο ένα σαφές μήνυμα να οπισθοχωρήσει. Η επιλογή αυτή παραμένει απίθανη, ωστόσο, δεδομένου ότι αρκετά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, είναι ισχυροί υποστηρικτές του ΔΠΔ.

Ακόμα κι έτσι, τα επιμέρους κράτη μπορούν να λάβουν τα δικά τους μέτρα για να υποστηρίξουν μια δίκη στη Λιβύη. Θα μπορούσαν πρώτα να δηλώσουν την υποστήριξή τους προς την Τρίπολη για την άσκηση δίωξης κατά του Σαΐφ αλ-Ισλάμ, θέτοντας δημόσια πίεση στο ΔΠΔ να δεχθεί. Θα μπορούσαν, επίσης, να βοηθήσουν τη Λιβύη στην ανοικοδόμηση του δικαστικού της συστήματος, το οποίο θα καθιστούσε πιο δύσκολο για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διατηρήσει τον έλεγχο της υπόθεσης.
Τέλος, τα κράτη σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να εφαρμόσουν μια εκδοχή της «συμπληρωματικότητας» με το ίδιο το δικαστήριο. Θα μπορούσαν να καταστήσουν σαφές ότι θα αναστείλουν τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εάν δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να υποχωρήσει απέναντι σε μια ελεύθερη πλέον Λιβύη. Το δικαστήριο, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη για τη χρηματοδότηση και την ισχύ του, θα έπαιρνε μια τέτοια απειλή σοβαρά.

Το ΔΠΔ έχει έναν ρόλο να διαδραματίσει στο να φέρει το καθεστώς Καντάφι ενώπιον της δικαιοσύνης. Η νέα κυβέρνηση της Λιβύης μπορεί να αποδειχθεί ανίκανη ή απρόθυμη να διορθώσει το δικαστικό σύστημα της χώρας ή να ασκήσει δίωξη στους δικούς της μαχητές που διέπραξαν εγκλήματα. Αν είναι έτσι, το ΔΠΔ μπορεί και πρέπει να παρέμβει. Όμως, προς το παρόν, το δικαστήριο θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι Λίβυοι έχουν προτεραιότητα στο να δικάσουν τον Σαΐφ αλ-Ισλάμ.

Τα δικαστήρια έχουν δημιουργηθεί για να αποδίδουν δικαιοσύνη, αλλά η επιμονή για δίκες στη Χάγη είναι σαν να χρησιμοποιείται η δικαιοσύνη για την δημιουργία ενός δικαστηρίου. Ας αφήσουμε την Τρίπολη να τον δικάσει: για τον υπόλοιπο κόσμο, αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής δικαιοσύνη.

Πρωτότυπο: http://www.foreignaffairs.com/articles/136726/timothy-william-waters/let...

Copyright © 2002-2010 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.