Το νέο τεύχος του Foreign Affairs | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Το νέο τεύχος του Foreign Affairs

Τα περιεχόμενα, οι αρθρογράφοι, οι ιδέες

Τέλος, ο S. JULIO FRIEDMANN, επικεφαλής του προγράμματος διαχείρισης άνθρακα στο Lawrence Livermore National Laboratory, περιγράφει το πώς οι ενεργειακές ανάγκες της Κίνας την ωθούν να γίνεται πιο καινοτόμα και πώς αυτές της οι καινοτομίες αλλάζουν παγκοσμίως την «πράσινη» τεχνολογία.