Το χάσμα των γενεών στην Ευρώπη | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Το χάσμα των γενεών στην Ευρώπη

Πώς οι συνταξιούχοι απειλούν το μέλλον της ηπείρου

Τέλος, προκειμένου να είναι δυνατή οποιαδήποτε από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να μετριαστεί η πολιτική εξουσία της παλαιότερης γενιάς. Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση του ορίου ηλικίας ψήφου στα 16, καθορισμό της ελάχιστης ηλικίας υποψηφιότητας στα 18, και ένα ανώτατο όριο υποψηφιότητας στην ηλικία των 65. Για να αυξήσουν τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των νέων ψηφοφόρων, οι κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν σε προγράμματα εκπαίδευσης των ψηφοφόρων μέσω των σχολείων και με εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης. Και τα δημοψηφίσματα για καθοριστικά εθνικά θέματα όπως η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαιτούν ενισχυμένη πλειοψηφία, ιδίως σε χώρες όπου οι ηλικιωμένοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος.

Η Ευρώπη χρειάζεται κάποιον φρέσκο τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση των οικονομικών και πολιτικών δαπανών που συνδέονται με την γήρανση του πληθυσμού της. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιλέξουν τις λύσεις που προωθούν την συνεργασία μεταξύ των γενεών και να αποφύγουν τους κοντόφθαλμους εκλογικούς πειρασμούς. Μόνο τότε θα μπορέσουν να λύσουν το τρίλημμα συνταξιοδότησης.

Copyright © 2016 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-07-06/europes-genera...