Κίνδυνοι και ανταμοιβές από τους πρόσφυγες | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Κίνδυνοι και ανταμοιβές από τους πρόσφυγες

Πώς να ξεκλειδωθεί το δυναμικό των εκτοπισμένων

Γενικότερα, όμως, η οικονομία έχει ωφεληθεί με κάποιους τρόπους. Οι Σύριοι δεν έχουν πάρει θέσεις εργασίας από τους ντόπιους, είπαν οι συγγραφείς της έκθεσης. Μάλλον, κάνουν δουλειές που δεν θέλουν να κάνουν οι ντόπιοι, καλύπτοντας την ζήτηση για ανειδίκευτη εργασία και βοηθώντας στον δελεασμό επενδύσεων. Οι Σύριοι έμποροι και επενδυτές, κυρίως από την εμπορική πρωτεύουσα της χώρας, το Χαλέπι, έχουν μετακινηθεί προς την Τουρκία, τονώνοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Το πρόβλημα των εκτοπισμένων δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, οπότε ήρθε η ώρα να γίνει ό,τι καλύτερο από αυτό. Είναι δύσκολο να πεισθούν οι πολίτες ότι η κρίση θα μπορούσε να φέρει και την ευκαιρία. Αλλά γίνεται. Με νέες ιδέες, πιο ανοιχτή συζήτηση, και δημιουργικά οικονομικά σχέδια, τα άτομα που δραπετεύουν από τις διώξεις και την βία θα μπορούσαν να μεταμορφωθούν από βάρος σε όφελος.

Copyright © 2016 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-09-21/risk-and-reward

Σύνδεσμοι:
[1] http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35492705
[2] http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54948#.V-GJ4pMrLm0
[3] http://www.sciences-po.usj.edu.lb/pdf/The%20Syrian%20Crisis%20%20its%20I...
[4] http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf
[5] http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf
[6] https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf
[7] http://www.imf.org/external/country/LBN/index.htm
[8] http://www.imf.org/external/country/JOR/index.htm
[9] http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Impact%20of%20H...
[10] http://www.rsc.ox.ac.uk/files/publications/other/refugee-economies-2014.pdf
[11] https://www.youtube.com/watch?v=tiWwrdMqvvM
[12] https://www.foreignaffairs.com/articles/levant/2015-10-20/help-refugees-...
[13] http://www.kas.de/wf/en/33.37808/
[14] http://www.usip.org/publications/2016/04/13/panel-urges-new-view-of-midd...
[15] http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2...
[16] http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/201518_rapor195ing.pdf

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition