Ο εξτρεμισμός υπό τον Σίσι | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Ο εξτρεμισμός υπό τον Σίσι

Οι κατασταλτικές πολιτικές του έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα

Σύνδεσμοι:
[1] http://www.reuters.com/article/us-egypt-blast-idUSKBN1400AU
[2] http://www.huffpostarabi.com/2016/12/12/story_n_13585056.html
[3] http://www.madamasr.com/ar/2016/12/12/news/u/%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D...
[4] http://www.ijcv.org/index.php/ijcv/issue/view/11
[5] https://books.google.com.qa/books?hl=en&lr=&id=h6pTaBDybKAC&oi=fnd&pg=PP...
[6] https://books.google.com.qa/books?id=jU2LkqzqugEC&printsec=frontcover&dq...
[7] http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33998536
[8] http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33308518
[9] http://www.nytimes.com/2016/10/23/world/middleeast/egyptian-army-officer...
[10] http://edition.cnn.com/2016/10/14/world/egypt-sinai-attack/
[11] http://www.madamasr.com/en/2015/01/26/news/u/province-of-sinai-video-sho...
[12] http://www.dailynewsegypt.com/2016/09/25/sinai-province-continues-kidnap...
[13] http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%2...
[14] http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism...
[15] https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2014-12-04/isis-ente...
[16] https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-a...
[17] https://www.youtube.com/watch?v=x960xlhsbN0
[18] https://timep.org/wp-content/uploads/2015/11/Tahrir_Report_FINAL_WEB.pdf
[19] http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/08/egypt-sisi-terr...