Γιατί η ευρωζώνη εξακολουθεί να στηρίζει το κοινό νόμισμά της | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Γιατί η ευρωζώνη εξακολουθεί να στηρίζει το κοινό νόμισμά της

Το ευρώ ως κοινωνικός δεσμός

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2017-01-12/why-eurozone-s...

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.routledge.com/The-Euro-The-Dollar-and-the-Global-Financial-C...
[2] https://twitter.com/miotei
[3] https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2010-09-29/eurozo...
[4] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2012-09-01/why-euro-will-...
[5] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/1997-11-01/emu-and-intern...
[6] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2011-12-13/failure-euro
[7] http://www.nytimes.com/2012/05/18/opinion/krugman-apocalypse-fairly-soon...
[8] https://www.ft.com/content/dbbd151c-62f4-11e6-8310-ecf0bddad227
[9] https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2016-10-17/europe-s-...
[10] http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index...
[11] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2010-03-09/what-read-euro...
[12] http://www.nber.org/papers/w13393
[13] http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSu...
[14] https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1977-07-01/crisis-...
[15] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2013-06-20/how-germany-wo...
[16] http://www.bloomsbury.com/us/the-single-currency-and-european-citizenshi...
[17] https://www.ft.com/content/7596170a-5ec0-11df-af86-00144feab49a
[18] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-10-17/europe-s-popul...
[19] https://www.foreignaffairs.com/interviews/2016-10-17/france-s-next-revol...