Μια καλύτερη συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Μια καλύτερη συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή

Πώς να αναγκαστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν νέες διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα πρέπει να τις προσεγγίσουν με τα διδάγματα των τελευταίων δύο ετών. Οι παλαιοί φυγοκεντρητές του Ιράν και οι δηλωμένες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, έχει καταστεί σαφές, είναι σε μεγάλο βαθμό «μαστίγια» με τα οποία [το Ιράν] τραντάζει την Δύση˙ εάν το Ιράν προσπαθούσε πραγματικά να τα χρησιμοποιήσει για να προχωρήσει και να παράγει πυρηνικά όπλα, ο κίνδυνος να το καταλάβουν -και πιθανώς να του επιτεθούν- θα ήταν υψηλός. Για να παραγάγει πραγματικά ένα πυρηνικό όπλο, το Ιράν θα πρέπει να το πράξει κρυφά, πράγμα που θα απαιτούσε την χρησιμοποίηση πιο προηγμένων φυγοκεντρητών, την απαγόρευση των επιθεωρήσεων στις εμπλεκόμενες μονάδες, την προώθηση της πυραυλικής τεχνολογίας του, και την διατήρηση των δραστηριοτήτων του στον τομέα των εξοπλισμών εντελώς εκτός ορίων. Οι αποκαλύψεις των δύο τελευταίων ετών υποδηλώνουν ότι το Ιράν έχει θέσει τις βάσεις για ένα τέτοιο μυστικό πρόγραμμα ενώ παράλληλα ανοίγει το δηλωμένο πυρηνικό του πρόγραμμα σε επιθεωρήσεις. Κάθε νέα συμφωνία πρέπει να σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να αποτρέπει ένα μυστικό πρόγραμμα.

Ο Trump αποσύρθηκε από την JCPOA με την ελπίδα να εξασφαλίσει μια ευρύτερη, καλύτερη συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, παρά την συντριπτική οικονομική πίεση, δεν έχουν πραγματοποιηθεί νέες διαπραγματεύσεις. Οι επανειλημμένες προκλήσεις του Ιράν δίνουν στην διοίκηση του Trump την ευκαιρία να αυξήσει την διπλωματική πίεση και να συγκεντρώσει ευρωπαϊκή υποστήριξη για έναν νέο γύρο συνομιλιών. Εάν η κυβέρνησή του δεν εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, ο Trump θα τερματίσει την πρώτη του θητεία όχι με ισχυρότερους πυρηνικούς περιορισμούς στο Ιράν, αλλά με το Ιράν να επεκτείνει τις πυρηνικές του δραστηριότητες και να συντομεύει το χρονοδιάγραμμά του προς την επιτυχία απέναντι σε μια κατακερματισμένη διεθνή αντίθεση.

Copyright © 2019 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2019-11-15/better-iran-deal...

Σύνδεσμοι:
[1] http://isis-online.org/isis-reports/detail/new-estimates-of-irans-breako...
[2] http://isis-online.org/isis-reports/detail/iaea-iran-safeguards-report-a...
[3] http://isis-online.org/iaea-reports/detail/verification-and-monitoring-i...
[4] https://www.reuters.com/article/us-iran-economy-imf/iran-economy-to-shri...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition