Η αδυναμία του αυταρχικού | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Η αδυναμία του αυταρχικού

Οι αρπαγές της εξουσίας από τον Πούτιν και τον Xi ίσως προμηνύουν καλά για το μέλλον της δημοκρατίας

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2019-08-12/pu...
[2] https://doi.org/10.5129/001041518822704872
[3] https://www.cambridge.org/core/books/how-dictatorships-work/8DC095F7A890...
[4] https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-09-26/new-dictators
[5] https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-08-14/party-man
[6] https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-04-17/chinas-new-revo...
[7] https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2019-08-12/erdogans-way
[8] https://www.foreignaffairs.com/articles/philippines/2019-08-12/vigilante...
[9] https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-04-16/end-democratic-century
[10] https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.07.002
[11] https://www.cambridge.org/core/books/politics-of-authoritarian-rule/7F78...
[12] https://global.oup.com/academic/product/authoritarianism-9780190880200?c...
[13] https://doi.org/10.1177%2F0022002717692652
[14] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022002716684627
[15] https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/defect-or-defend
[16] https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1737677
[17] https://www.newsweek.com/putin-president-life-weaker-1493314
[18] https://www.npr.org/sections/parallels/2017/07/21/538535186/in-putins-ru...
[19] https://thediplomat.com/2020/03/one-way-to-look-at-the-overhaul-in-russi...
[20] https://www.cambridge.org/core/books/chinas-governance-puzzle/6DA23AD2ED...
[21] https://www.the-american-interest.com/2019/01/14/fukuyama-was-right-mostly/
[22] https://doi.org/10.1017/S0003055412000111
[23] https://doi.org/10.1086/706049