Το μέλλον του δολαρίου | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Το μέλλον του δολαρίου

Η οικονομική ισχύς των ΗΠΑ εξαρτάται από την Ουάσιγκτον και όχι από το Πεκίνο

Προς το παρόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανησυχούν λιγότερο για το τέλος της υπεροχής του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και περισσότερο για την ικανότητα του ιδιωτικού τομέα να αναπτύσσει νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες. Το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι απλώς μια κινεζική ιδέα, ούτε είναι αποκλειστικά το πεδίο των κεντρικών τραπεζών -η χρηματοοικονομική καινοτομία σε ψηφιακά νομίσματα και οι πληρωμές μέσω κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιούνται επίσης στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, αυτές οι νέες τεχνολογίες περιέχουν εγγενείς κινδύνους. Χωρίς την διασφάλιση ισχυρού απορρήτου δεδομένων, η ευρεία υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών θα αποδειχθεί δύσκολη. Επιπλέον, αυτές οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όλα λογικά αίτια ανησυχίας.

Η Silicon Valley και η Wall Street έχουν από καιρό ηγηθεί στην πορεία για την δημιουργία χρηματοοικονομικών καινοτομιών, νέων ψηφιακών πλατφορμών για συναλλαγές και νέων μορφών χρημάτων. Εάν υλοποιηθούν οι καρποί αυτών των καινοτομιών, οι εταιρείες των ΗΠΑ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το καλύτερο, ασφαλέστερο και πιο ασφαλές ψηφιακό νόμισμα στον κόσμο, με ισχυρούς ελέγχους κατά της παράνομης χρηματοδότησης. Τα προκύπτοντα κέρδη στην αποδοτικότητα και τη μείωση του κόστους συναλλαγών θα απέφεραν απτά οφέλη στους καταναλωτές.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, λοιπόν, πρέπει να επιτύχουν μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ του μετριασμού των κινδύνων αυτών των νέων τεχνολογιών και της υποστήριξης της ικανότητας των ιδιωτικών εταιρειών των ΗΠΑ να καινοτομούν. Ο κίνδυνος είναι ότι οι υπερβάλλοντος ζήλου ρυθμιστικές Αρχές των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξήσουν τα αρχικά εμπόδια για τις αμερικανικές εταιρείες στο να εξυπηρετήσουν εκείνους που προτιμούν την ψηφιακή οικονομία από την συμβατική τραπεζική στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μη τραπεζικούς καταναλωτές σε όλο τον κόσμο -περίπου δύο δισεκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων κατοικούν σε αναπτυσσόμενες χώρες με ασθενέστερες χρηματοοικονομικές αγορές και ασταθή νομίσματα.

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

Σίγουρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την Κίνα ως έναν τρομερό οικονομικό ανταγωνιστή. Όμως, όταν πρόκειται για την υπεροχή του δολαρίου, ο κύριος κίνδυνος δεν προέρχεται από το Πεκίνο αλλά από την ίδια την Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διατηρήσουν μια οικονομία που εμπνέει παγκόσμια αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Εάν δεν το κάνουν αυτό, με την πάροδο του χρόνου, θα θέσουν σε κίνδυνο την θέση του αμερικανικού δολαρίου.

Η θέση (status) του δολαρίου αποτελεί έναν αντιπρόσωπο για την θεμελιώδη ευρωστία του αμερικανικού πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Για να προστατευθεί η θέση του δολαρίου, η οικονομία των ΗΠΑ πρέπει να παραμείνει πρότυπο επιτυχίας και άμιλλας. Αυτό, με την σειρά του, απαιτεί ένα πολιτικό σύστημα ικανό να εφαρμόζει πολιτικές που θα επιτρέψουν σε περισσότερους Αμερικανούς να ανθίσουν και να επιτύχουν οικονομική ευημερία. Απαιτεί επίσης ένα πολιτικό σύστημα ικανό να διατηρεί την δημοσιονομική υγεία της χώρας. Η ιστορία δεν γνωρίζει καμία χώρα που να παρέμεινε στην κορυφή χωρίς μακροπρόθεσμη δημοσιονομική σύνεση. Το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές οικονομικές προκλήσεις.

Οι επιλογές οικονομικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό έχουν επίσης μεγάλη σημασία επειδή επηρεάζουν την αξιοπιστία των ΗΠΑ και, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζουν την ικανότητά τους να διαμορφώνουν παγκόσμια αποτελέσματα. Για να διατηρήσουν αυτήν την ηγεσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία για την προσαρμογή και την ενημέρωση των παγκόσμιων κανόνων και προτύπων που διέπουν το εμπόριο, τις επενδύσεις και τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικότητες του 21ου αιώνα.

Η Ουάσιγκτον θα πρέπει επίσης να προσέξει το ότι οι μονομερείς κυρώσεις -που καθίστανται δυνατές λόγω της υπεροχής του δολαρίου- δεν είναι δωρεάν. Η οπλοποίηση του δολαρίου με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενεργοποιήσει τόσο τους συμμάχους των ΗΠΑ όσο και τους εχθρούς τους για να αναπτύξουν εναλλακτικά αποθεματικά νομίσματα -και ίσως ακόμη και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να το πράξουν. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει να προωθήσει περαιτέρω το ευρώ στις διεθνείς συναλλαγές.

Με τον ίδιο τρόπο, το εάν το RMB γίνει μαζί με το δολάριο σημαντικό αποθεματικό νόμισμα θα καθοριστεί εξ ολοκλήρου από τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα θα αναδιαμορφώσει την δική της οικονομία. Αλλά εάν το Πεκίνο εφαρμόσει επιτυχώς τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, θα δημιουργήσει μια οικονομία που θα είναι πιο ελκυστική για την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ και θα καθιερώσει ένα πιο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για τις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα -αλλαγές που θα ωφελήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αξία ενός εθνικού νομίσματος για τους κατόχους του είναι τελικά μια αντανάκλαση των οικονομικών και πολιτικών θεμελιωδών στοιχείων της χώρας. Το πώς θα αναδυθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα χρόνια μετά την κρίση της COVID-19 θα είναι ένα σημαντικό τεστ. Πρώτα απ' όλα, η χώρα πρέπει να προωθήσει μακροοικονομικές πολιτικές που να θέτουν σε βιώσιμο δρόμο την διαχείριση του εθνικού χρέους της και την τροχιά του διαρθρωτικού δημοσιονομικού ελλείμματός της, και δεν πρέπει να σπαταλά τα θεμελιώδη στοιχεία που έχουν διατηρήσει την οικονομική της ισχύ, όλα τους ριζωμένα σε ένα πνεύμα καινοτομίας και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Εάν η Ουάσινγκτον ακολουθήσει αυτή την πορεία, υπάρχει κάθε λόγος να έχουμε εμπιστοσύνη στο δολάριο.

Copyright © 2020 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.