Αλέξανδρος Θ. Δρίβας | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Αλέξανδρος Θ. Δρίβας

Άρθρα
Αλέξανδρος Θ. Δρίβας

Το μέλλον της Τουρκίας είναι απρόβλεπτο, αν και αυτή η έλλειψη προβλεψιμότητας του τουρκικού μέλλοντος ρέπει προς αρνητικά σενάρια. Πιθανή αστάθεια μιας τόσο μεγάλης χώρας με κρίσιμη γεωγραφική θέση, είναι ικανή να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου.