Δρ. Θρασύβουλος Ν. Μαρκέτος | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Δρ. Θρασύβουλος Ν. Μαρκέτος

Άρθρα
Δρ. Θρασύβουλος Ν. Μαρκέτος

Η ανάδυση των τουρκικών σχεδίων για την κατασκευή αγωγών καυσίμων που θα τροφοδοτούν την Ευρώπη δημιουργεί τον κίνδυνο για την ΕΕ να αντικαταστήσει τα προβλήματα που της δημιουργεί η ρωσική πολιτική με εκείνα που θα της δημιουργεί η τουρκική πολιτική.