Γεγονότα & Εκδηλώσεις | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Γεγονότα & Εκδηλώσεις

Φίλτρο:
Γεγονότα και Εκδηλώσεις,

Κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία η ελληνική έκδοσή του Foreign Affairs (Foreign Affairs, The Hellenic Edition), ενώ παράλληλα υπάρχει και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.foreignaffairs.gr

Γεγονότα και Εκδηλώσεις,

Ο πρώην καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας υποστηρίζει ότι υπάρχει σήμερα μια πολύ μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον της Ευρώπης από τα υπερβολικά επίπεδα χρέους των επιμέρους χωρών της ζώνης του Ευρώ.

Syndicate content