Η προέλευση της ελληνικής οικονομικής κρίσης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η προέλευση της ελληνικής οικονομικής κρίσης

Πώς ο συγκεντρωτισμός οδήγησε στην αναποτελεσματικότητα και την κρίση

Οι ευκαιρίες για να το πράξουν είναι πολυάριθμα. Πάρτε μόνο δύο κλάδους της ελληνικής οικονομίας - το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την τουριστική βιομηχανία. Μια μεταρρύθμιση που καταργεί τη συμμετοχή των οργανώσεων των φοιτητών στην εκλογή των πανεπιστημιακών Αρχών και επιτρέπει τη δημιουργία ιδιωτικά χρηματοδοτούμενων πανεπιστημιακών εδρών έχει ήδη θεσπιστεί με νόμο το Σεπτέμβριο. Η επιτυχής εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης θα αρχίσει να δημιουργεί μια βασισμένη στη γνώση, διεθνώς ανταγωνιστική ελληνική οικονομία. Τώρα, οι τοπικές κοινότητες πρέπει να αναλάβουν τη σκυτάλη από το Υπουργείο Παιδείας και να υποστηρίξουν φωναχτά την αριστεία και τη διαφάνεια στους διορισμούς στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που φιλοξενούν στην περιοχή τους. Να διαχειριστούν ενεργά τη σχέση μεταξύ της πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής κοινότητας, με έμφαση στην καινοτομία και την Ερευνα & Ανάπτυξη που ωφελεί το τοπική οικονομία. Και να ενεργοποιήσουν τα δικά τους δίκτυα στην ελληνική διασπορά για να συγκεντρώσουν χρήματα για τα ιδρύματα αυτά.

Σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτες θα έχουν επίσης κάθε λόγο να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση της κρίσιμης τουριστικής βιομηχανίας - η οποία είναι γεμάτη από ανεπάρκειες. Εκείνοι που βρίσκονται σε παράκτιες πόλεις που εξαρτώνται από τη βιομηχανία των κρουαζιερόπλοιων, για παράδειγμα, μπορούν να πιέσουν για την άρση του καμποτάζ, έναν κανονισμό που απαγορεύει τα κρουαζιερόπλοια που δεν διαθέτουν ελληνικό πλήρωμα να έχουν πρόσβαση σε ελληνικά λιμάνια. Οι Έλληνες στις πόλεις που φιλοξενούν κρατικά μουσεία μπορούν επίσης να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των ιδιωτικών δωρεών, οι οποίες θα εισαγάγουν εκ νέου, μέσα από μια κατεύθυνση διακεκριμένης αρχιτεκτονικής και επιμελητείας, την πολιτιστική κληρονομιά τους σε ένα διεθνές ακροατήριο. Τέλος, όλες οι Ελληνικές κοινότητες μπορούν να πιέσουν το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιταχύνει την έκδοση ταξιδιωτικών βίζα, ειδικά στε βασικές αγορές όπως η Τουρκία και η Ρωσία, όπου η δυναμικότητα των ελληνικών προξενείων δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη ζήτηση.

Οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις δεν είναι εξίσου σημαντικές όσο το να κλίνουν αποφασιστικά οι τοπικοί παράγοντες υπέρ της αγοράς που προκαλεί τη δημιουργία πλούτου, σε αντίθεση με την πρόσοδο που προέρχεται από το κράτος. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν στα έργα των προγόνων τους. Οι τοπικοί ηγέτες θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αν δεν αναλάβουν την ευθύνη για την επιτυχία και την ευημερία των κοινοτήτων τους, κανένας άλλος δεν θα το κάνει. Οι τοπικοί ψηφοφόροι, με τη σειρά τους, θα πρέπει να ανταμείβουν εκείνους τους ηγέτες οι οποίοι είναι πρόθυμοι να ενεργούν σύμφωνα με αυτή την συλλογιστική.

Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να παρέχει ευρύτερες αρμοδιότητες στις τοπικές Αρχές - από την υγεία και την εκπαίδευση ως τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα πρέπει, επίσης, να θέσει ως καθήκον τους την αύξηση των εσόδων που είναι απαραίτητα για την άσκηση της νέας εξουσίας τους. Ειδικότερα, η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει σημαντικές φορολογικές εξουσίες, καθώς και πολλές από τις αρμοδιότητες που συνεπάγονται. Η Αθήνα θα πρέπει, επίσης, να είναι προετοιμασμένη για τις τοπικές αποτυχίες αλλιώς θα δημιουργηθεί μια κρίση εμπιστοσύνης η οποία θα διαβρώσει την αλληλεγγύη και την αυτοπεποίθηση που οι τοπικές κοινότητες πρέπει να ενστερνιστούν. Με την αποκέντρωση, η Αθήνα θα αναβιώσει τη διακεκριμένη εθνική κληρονομιά της τοπικής αυτονομίας και θα ωθήσει τη χώρα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα της ισχύος και της εξουσίας.

Τέλος, τα βασικά τοπικά ιδρύματα, ιδίως τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία, θα πρέπει να οδηγηθούν στον μη κερδοσκοπικό τομέα. Θα μπορούσαν να διοικούνται από ένα Συμβούλιο Επιτρόπων και να είναι ανοιχτά σε δωρεές από ιδιώτες και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το φορολογικό καθεστώς θα πρέπει να φιλοξενήσει μια τέτοια διοικητική δομή χορηγώντας εκπτώσεις φόρου για τις δωρεές. Αυτή η δομή θα διοχετεύσει πρόσθετους πόρους και τεχνογνωσία από την ελληνική διασπορά.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα δεν μπορεί να δει μια διέξοδο από το λάκκο που έχει πέσει η χώρα. Όμως, χρειάζονται μόνο να ανατρέξουν στο τι έκαναν οι παππούδες τους για να βρουν αυτή τη διέξοδο.

Copyright © 2002-2010 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Return to Article: http://www.foreignaffairs.com/features/letters-from/the-origins-of-the-g...