Το μυστικό όπλο των ΗΠΑ απέναντι στους κινέζους χάκερς | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Το μυστικό όπλο των ΗΠΑ απέναντι στους κινέζους χάκερς

Εφαρμόζοντας τα μαθήματα της αντιτρομοκρατίας και της «αντι-εξάπλωσης» στον κυβερνοχώρο

Στο πλαίσιο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τέτοιες δημόσιες δηλώσεις θα εξυπηρετήσουν άλλον έναν σημαντικό σκοπό. Αποκαλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες (αλλά με την προστασία των πηγών πληροφοριών και των μεθόδων συλλογής τους), η κυβέρνηση θα αποκαλύψει πολλά για τους τρόπους με τους οποίους οι κυβερνοεγκληματίες διεξάγουν τις δραστηριότητές τους. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει τόσο ώστε να περιλαμβάνει ψηφιακά προσαρτήματα στις δημόσιες ανακοινώσεις της που να περιλαμβάνουν την ψηφιακή «υπογραφή» της απειλής – δηλαδή, το ακριβές είδος του κακόβουλου ψηφιακού κώδικα που χρησιμοποιείται για τη διάπραξη κυβερνοεπιθέσεων και ηλεκτρονικών υποκλοπών. Οι εταιρείες στις ευπαθείς βιομηχανίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο είδος δημόσιας πληροφόρησης για να βελτιώσουν τις δικές τους άμυνες.

Επιπλέον, η καθιέρωση μιας διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για κυβερνοεπιθέσεις και ηλεκτρονικές υποκλοπές θα μπορούσε να βοηθήσει ως καταλύτης για μια παγκόσμια συμμαχία που θα αναλάβει δράση κατά των δραστών των εν λόγω δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες σε όλο τον κόσμο, πολλές από τους οποίες δεν είναι νομικά υποχρεωμένες να επιβάλουν τις αμερικανικές κυρώσεις, συχνά το κάνουν ούτως ή άλλως, επειδή φοβούνται τους κινδύνους που εμπεριέχονται στο να συνεργάζονται με φορείς οι οποίοι υφίστανται αμερικανική επιβολή κυρώσεων. [2] Η παγκόσμια εμβέλεια και η δύναμη του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ σημαίνει ότι οι φορείς πουν υφίστανται κυρώσεις στο πλαίσιο ενός τέτοιου προγράμματος θα μπορούσαν εύκολα να αποκλειστούν από την παγκόσμια οικονομία.

Τέλος, τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων σε ηλεκτρονικές υποκλοπές μπορεί να μην έρχονται απευθείας από τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτούς που ενεργούν παράνομα, αλλά μάλλον, από τα κίνητρα που ένα τέτοιο πρόγραμμα θα καθιερώσει για τις ξένες κυβερνήσεις που δεν θέλουν να είναι γνωστές ότι ανέχονται το ηλεκτρονικό έγκλημα. Πραγματοποιώντας στοχευμένες κυρώσεις για την αντιμετώπιση ορισμένων μορφών παράνομων διαδικτυακών ενεργειών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες θα μπορούσαν να αρχίσουν το επίπονο έργο της οικοδόμησης μιας διεθνούς συναίνεσης γύρω από σαφείς κανόνες και προσδοκίες για την κατάλληλη συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο. Η επιβολή κυρώσεων σε μη κρατικούς φορείς που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες λαμβάνουν ανεπαρκή δράση κατά των εγκληματιών του κυβερνοχώρου θα προκαλέσει την αρνητική προσοχή των συγκεκριμένων κυβερνήσεων και με την πάροδο του χρόνου, θα προσδιορίσουν ότι η συμπεριφορά των φορέων αυτών βρίσκεται εκτός των διεθνών προτύπων. Οι κυρώσεις θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για το τι αποτελεί αποδεκτή συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο.

Η θέσπιση ενός προγράμματος κυρώσεων για την καταπολέμηση των παράνομων ηλεκτρονικών ενεργειών θα είναι ένας άμεσος και αναλογικός τρόπος για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών που προέρχονται από τον κυβερνοχώρο. Παρά το γεγονός ότι οι κυρώσεις για τα ηλεκτρονικά εγκλήματα θα πρέπει να συνδυάζονται με διπλωματία και άλλα μέτρα για να είναι πιο αποτελεσματικές, θα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση. Είναι καιρός οι παράνομοι φορείς στον κυβερνοχώρο να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες για τις πράξεις τους.

Copyright © 2002-2012 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: http://www.foreignaffairs.com/articles/139139/zachary-k-goldman/washingt...

Συνδέσεις:
[1] http://online.wsj.com/article/SB1000142412788732354920457831641331963978...
[2] http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1706.aspx

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr