Πώς θα χτιστεί ο νέος στρατός τής Λιβύης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Πώς θα χτιστεί ο νέος στρατός τής Λιβύης

Η στρατολόγηση και η ξένη βοήθεια

Λόγω των περιορισμένων πόρων και της εύλογης αποστροφής τής Ουάσιγκτον για την τοποθέτηση στρατιωτικών μονάδων επιτόπου, η εκπαίδευση της δύναμης γενικού σκοπού μπορεί να φαίνεται σαν ένα κατάλληλο επίπεδο εμπλοκής των ΗΠΑ στην Λιβύη. Παρ’ όλα αυτά, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την χώρα σε χειρότερη θέση, θα πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά σχετικά με την σύνθεση και την αποστολή αυτής τής δύναμης, καθώς και την εποπτεία πριν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Θα πρέπει να λάβει υπόψη της και εκείνους που υποστηρίζουν ότι η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από ευρύτερη βοήθεια με σκοπό να στηρίξει την Λιβύη να τα καταφέρει μέσα από τις οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις που υποσκάπτουν την ασφάλειά της.

Copyright © 2002-2012 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: http://www.foreignaffairs.com/articles/140240/frederic-wehrey/so-much-fo...

Συνδέσεις:
[1] http://carnegieendowment.org/2012/09/19/struggle-for-security-in-eastern...
[2] http://carnegieendowment.org/2013/08/06/building-libya-s-security-sector...
[3] https://twitter.com/FWehrey
[4] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=592388860802537

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr