Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000 - 2010 | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000 - 2010

Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης

Είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο να διαβάσει κανείς στο ίδιο βιβλίο τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα απέτυχε να διαχειριστεί σωστά τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε από την ίδια την ραγδαία ανάπτυξή του και σε άλλο κείμενο να στοιχειοθετείται το ότι η επιθετική θεραπεία που επιβλήθηκε από τους όρους στήριξης της ελληνικής οικονομίας, μέσω της εσωτερικής υποτίμησης, αποδείχθηκε πολύ υψηλού οικονομικού και κοινωνικού κόστους και είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη. Αυτό είναι και το σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου. Δεν δίδεται στον αναγνώστη κάποια μονοδιάστατη ανάλυση, αλλά παρουσιάζεται πλήθος στοιχείων που στοχεύει στην σύνθεση και την πολυεπίπεδη διερεύνηση υπό το πρίσμα μιας συνεπώς και συστηματικώς υπηρετούμενης διεπιστημονικότητας.

Συνολικά στο βιβλίο υπάρχουν κείμενα 23 ακαδημαϊκών, αναλυτών, ερευνητών που συγκροτούν ένα συλλογικό τόμο 512 σελίδων στις οποίες παρατίθεται πλούσια τεκμηρίωση και πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών οι οποίες, με την σειρά τους, μπορούν να βοηθήσουν τον αναγνώστη να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο. Όπως αναφέρουν και οι επιμελητές του τόμου, «ευελπιστούμε ότι αυτού του είδους η αποτίμηση ξεπερνά τις περιγραφικές αναφορές που, κατά γενική ομολογία, κυριαρχούν στην ελληνική βιβλιογραφία για το εν λόγω θέμα. Η συνεισφορά σημαντικών και έγκριτων συναδέλφων επιστημόνων από ένα μεγάλο εύρος πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μάς έδωσε ουσιαστική ώθηση σε αυτή την προσπάθεια» [8].

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη:

Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι συνθήκες που επικρατούσαν στην ελληνική οικονομία πριν από την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, αλλά και μετά από αυτήν.

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η δημοσιονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2004-2009.

Όμως η μελέτη της ελληνικής οικονομικής κρίσης είναι ελλιπής χωρίς την παράλληλη αξιολόγηση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Άλλωστε η διεθνής οικονομική κρίση τροφοδότησε την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, που εκδηλώθηκε με δύο μορφές: Είτε ως τραπεζική κρίση είτε ως κρίση χρέους, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την Ελλάδα.

Υπό αυτό το πρίσμα, αναλύονται στο τρίτο μέρος του βιβλίου οι επιδράσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση αποτέλεσε σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία, γιατί ανέδειξε ένα δομικό δημοσιονομικό πρόβλημα, το ζήτημα του υψηλού δημόσιου χρέους.

Στο τέταρτο μέρος αναλύονται βασικά δημοσιονομικά μεγέθη και ο τρόπος με τον οποίο αυτά επηρέασαν την ένταξη της χώρας στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1] A Antoniades, ‘At the Eye of the Cyclone: The Greek Crisis in Global Media’ in Greece’s Horizons, P Sklias & N Tzifakis (eds), The Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy Series on European and International Affairs, Springer Berlin Heidelberg, 2013, pp. 11–25, [accessed 29 June 2014].
[2] M Blyth & C Ban, ‘Austerity vs. Democracy in Greece’, in Foreign Affairs, , 2015, [accessed 27 February 2015].
[3] S O’Grady, ‘9 reasons Greece’s experiment with the radical left is doomed to failure’, in The Independent, , 2015, [accessed 28 February 2015].
[4] kathimerini.gr, ‘Πώς φθάσαμε στο Μνημόνιο του 2010’, , 2014, [accessed 28 February 2015].
[5] Π Σκλιάς, Σ Ρουκανάς & Γ Μαρής, Η πολιτική των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2012, , pp. 19–27.
[6] Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010 - Εκδόσεις Λιβάνης, , 2014, [accessed 2 March 2015].
[7] N Tzifakis & P Sklias, ‘Beyond Nemesis and Salvation: A Reorientation of the Debate on the Greek Economic Crisis’, in Springer, Greece’s Horizons: Reflecting on the Country’s Assets and Capabilities, 2013, 1–7.
[8] Σ Ρουκανάς & Π Σκλιάς, Η ελληνική πολιτική οικονομία 2000 - 2010 : Από την ΟΝΕ στο μηχανισμό στήριξης, Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2014, , p. 479.

Copyright © 2002-2012 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr