Ενεργειακή νησιωτικότητα | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ενεργειακή νησιωτικότητα

Μια λαμπρή ιδέα που προσκρούει στην ελληνική γραφειοκρατία

- Θα αναπτυχθεί και θα τεθεί σε πραγματική λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως έξυπνο νησιωτικό μικροδίκτυο με συμμετοχή μονάδων ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτρικής διασύνδεσης.

- Θα μελετηθούν και θα προταθούν βέλτιστα σχήματα συνεργασίας μεταξύ αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, σε συμφωνία με τις σύγχρονες τάσεις για αποκεντρωμένη παραγωγή.

- Θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου στήριξης υβριδικών σχημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

- Θα δημιουργηθούν νέες προοπτικές ανάπτυξης στον εγχώριο κλάδο των ΑΠΕ και θα αναδειχθούν η δυναμική της αγοράς αποθήκευσης ενέργειας και οι Εθνικές προοπτικές στον τομέα.

Αλλά, υπάρχουν και τοπικά οφέλη. Καταρχήν, το έργο TILOS αποτελεί βασικό πυλώνα στο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ : ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ». Έτσι, η Τήλος θα καταστεί κέντρο επίδειξης νέων τεχνολογιών και αντιλήψεων στο επίπεδο της παραγωγικής βάσης και της κατανάλωσης. Επίσης, θα αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα με αποτέλεσμα την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων και λοιπών συγγενών επενδύσεων. Ακόμη, η επάρκεια «πράσινης ενέργειας» θα διευκολύνει την Δημοτική Αρχή να προωθήσει τις οικολογικές μεταφορές στο νησί, με την προγραμματιζόμενη από τον Δήμο κατασκευή ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την προμήθεια 10 δημοτικών ηλεκτρικών οχημάτων στην Τήλο. Η επάρκεια «πράσινης ενέργειας», επίσης θα διευκολύνει την Δημοτική Αρχή να προωθήσει την προγραμματιζόμενη ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της υπεράντλησης από τις γεωτρήσεις, που έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική σκληρότητα του νερού, λόγω της διείσδυσης θαλασσινού νερού. Επιπλέον, κατά την φάση κατασκευής του έργου, θα απασχοληθούν πολλά άτομα από το νησί.

ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ»

Ο Αη Στράτης (Άγιος Ευστράτιος) είναι νησί του Β.Α. Αιγαίου, και βρίσκεται 18 μίλια Ν. της Λήμνου, με έκταση περίπου 49,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 270 κατοίκους (απογραφή 2011). Διοικητικά ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ηλεκτροδοτείται από τον υφιστάμενο αυτόνομο τοπικό θερμικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Το αυτόνομο ηλεκτρικό δίκτυο του Αη Στράτη, χαρακτηρίζεται ασθενές, με αποτέλεσμα τις συχνές (ιδιαίτερα κατά το παρελθόν) διακοπές ρεύματος.

Η πατρότητα του έργου «πράσινο νησί» ανήκει αναμφίβολα στον υπουργό Ανάπτυξης (2009) Κωστή Χατζηδάκη, χάρις στις παραστάσεις που είχε από ένα μικρό νησί της Δανίας, κατά την θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επελέγη τότε ο Αη Στράτης επειδή είναι ένα μικρό νησί με λιγότερους από 300 κατοίκους και αυτό εξυπηρετεί στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών ΑΠΕ, οι οποίες θα προσαρμοστούν στις τοπικές ανάγκες και απαιτήσεις. Επίσης, διότι έχει ελεγχόμενες ενεργειακές ανάγκες (ετήσια ζήτηση ενέργειας 1073 MWh, μέγιστη ζήτηση ισχύος 360 kW, μέση ημερήσια κατανάλωση 4 MWh). Αλλά και επειδή είναι ένας τόπος με μνήμες και συμβολισμούς, που συνδέεται με μια ταραγμένη περίοδο της νεότερης Ελληνικής ιστορίας και η ενέργεια αυτή συμβολίζει ακόμη περισσότερο το πέρασμα της χώρας μας σε μια νέα εποχή, μια νέα εποχή προόδου, καινοτομίας, σεβασμού στην ποιότητα της ζωής των πολιτών και στο περιβάλλον.

Το έργο «Πράσινο Νησί – Αη Στράτης» αποτελεί ερευνητικό-επιδεικτικό έργο, στο οποίο θα εφαρμοστούν τεχνολογικά ώριμες τεχνολογίες ΑΠΕ καθώς και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, προκειμένου οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού να καλύπτονται σε υψηλό ποσοστό από φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας.

Η καινοτομία του έργου αφορά κυρίως στην μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ, ο στόχος είναι για το 100% και όχι λιγότερο από 85%, στο αυτόνομο ασθενές δίκτυο του νησιού καθώς και στην διαχείριση των ενεργειακών πόρων, περιορίζοντας τη χρήση του υφιστάμενου τοπικού θερμικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Το έργο που θα εκπονηθεί και η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον εφόσον οι εφαρμογές τέτοιου είδους είναι ελάχιστες και η μέχρι σήμερα εμπειρία μικρή. Η εξέταση, καταγραφή, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων λειτουργίας του συστήματος και η βελτιστοποίηση του, θα αποτελέσουν την βάση για την εξέλιξη και προώθηση μιας νέας εναλλακτικής εφαρμογής των ΑΠΕ, εκπληρώνοντας τον κεντρικό στόχο που είναι η σταδιακή μείωση των αυτόνομων συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα ελληνικά νησιά με την τεράστια περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση.

Η χρηματοδότηση του πλήρους έργου, συνολικού προϋπολογισμού 8.905.000 ευρώ, προβλέφθηκε από τη Γ.Γ.Ε.Τ. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στο νησί προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων στους τομείς ηλεκτροπαραγωγής, μεταφορών, επιδεικτικών σταθερών εφαρμογών, κάλυψης θερμικών και ψυκτικών φορτίων στον κτιριακό τομέα με χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με κύριο στόχο την μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Ο κάθε τομέας από τους 5 ανωτέρω, αποτελείται από μια σειρά ερευνητικών και μελετητικών εργασιών και από την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων.

Προβλέφθηκε η σταδιακή δημοπράτηση – υλοποίηση των επιμέρους θεματικών τομέων.

Η κατασκευή του πρώτου τομέα «Ηλεκτροπαραγωγή» δημοπρατήθηκε με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, τον Φεβρουάριο 2014, με τα εξής στοιχεία :

08062015-1.jpg

Αντικείμενο του έργου αποτελούν η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, αποτελούμενου από ανεμογεννήτριες (Α/Γ), φωτοβολταϊκά (Φ/Β) και συστήματα αποθήκευσης-ανάκτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, στο μη διασυνδεδεμένο νησί του Αγ. Ευστρατίου.