Οι παγκόσμιες συνέπειες της πάλης της Apple με το FBI | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Οι παγκόσμιες συνέπειες της πάλης της Apple με το FBI

Μια πρόκληση για την ελευθερία

Θεωρητικά, οι διεθνείς συμφωνίες διέπουν την σχέση μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα κοινό πλαίσιο για τον χειρισμό διαμαχών, όπως οι διαφορές της Apple και της Microsoft. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες. Τα κράτη διαφωνούν έντονα για το πότε αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται και πότε. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (Council of Europe Convention on Cybercrime) [13], η οποία σχεδιάστηκε για να επιλύσει τα ζητήματα αυτά, υπήρξε μια αποτυχία, δεδομένου ότι αγνοεί τις έντονες διαφωνίες μεταξύ των κρατών σχετικά με το τι συνιστά έγκλημα. Οι διμερείς προσπάθειες για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω Συνθηκών Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής ήταν στην καλύτερη περίπτωση δυσκίνητες και στην χειρότερη ανεφάρμοστες. Ακόμη και ο συντονισμός της καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών έχει παρεμποδιστεί από την αδυναμία των μελών να συμφωνήσουν σε έναν ορισμό της τρομοκρατίας.

10032016-2.jpg

Μικρό συλλαλητήριο προς υποστήριξη της άρνησης της Apple να βοηθήσει το FBI, στην Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, τον Φεβρουάριο του 2016. LUCY NICHOLSON / REUTERS
------------------------------------------------------

Μακροπρόθεσμα, οι παγκόσμιες Αρχές θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Στον έναν, οι εταιρείες τεχνολογίας θα συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο με την κυβερνητική επιβολή του νόμου, παρέχοντάς της σχετικά εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα. Αυτός είναι ο κόσμος που ευνοείται από την ετοιμοπόλεμη BlackBerry, την ανταγωνίστρια της Apple, η οποία έχει ανακοινώσει ότι «η δέσμευση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν επεκτείνεται σε εγκληματίες» [14]. Σε αυτόν τον κόσμο, οι εγκληματίες θα το βρίσκουν πιο δύσκολο να αποφύγουν την επιβολή του νόμου, αλλά το ίδιο και οι αντιφρονούντες σε αυταρχικά καθεστώτα, καθώς και τα άτομα που έχουν διαπράξει παραβάσεις ήσσονος σημασίας.

Στον άλλο κόσμο, θα επικρατήσουν τα είδη των λύσεων που ευνοούνται από την Apple. Η ισχυρή κρυπτογράφηση θα γίνει σχεδόν πανταχού παρούσα, και τα άτομα θα έχουν πολύ μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους. Οι πολίτες θα το βρίσκουν εύκολο χρόνο να κρατούν την μύτη της επιβολής του νόμου έξω από τις προσωπικές τους δουλειές και να κρύβουν πολιτικές συζητήσεις που μπορεί να μην αρέσουν σε μη δημοκρατικές κυβερνήσεις. Οι εγκληματίες ή οι τρομοκράτες θα μπορούσαν επίσης να είναι σε θέση να κρύψουν καλύτερα τις δράσεις τους.

Και οι δύο αυτοί κόσμοι συνεπάγονται συμβιβασμούς. Όταν ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας William Gibson είπε περίφημα ότι «ο δρόμος βρίσκει δικές του χρήσεις για τα πράγματα», εννοούσε ότι οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα είδη των απροσδόκητων τρόπων, κάποιων κοινωνικά επωφελών, άλλων κακόβουλων. Η διαμάχη της Apple δείχνει πόσο δύσκολο είναι να κατασταλούν οι επιζήμιες χρήσεις μιας τεχνολογίας χωρίς να υπονομευθούν πολλά από τα οφέλη της -και αντιστρόφως.

Copyright © 2016 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-03-07/called-out