Πώς να κερδηθεί ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Πώς να κερδηθεί ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων

Συμμαχίες, βοήθεια και διπλωματία στον τελευταίο αγώνα για παγκόσμια επιρροή

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.cfr.org/book/marshall-plan
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-12-21/trumps-delusional-nat...
[3] https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-08-15/saving-america-first
[4] http://econbrowser.com/archives/2017/01/more-on-the-trade-deficit-and-ec...
[5] https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-06-08/how-marshall-plan-eme...
[6] https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/1947-07-01/so...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition