Τέσσερα χρόνια Modinomics | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Τέσσερα χρόνια Modinomics

Γιατί η Ινδία είναι στον δρόμο προς τη μακροπρόθεσμη ευημερία

Ο Modi βελτίωσε επίσης σημαντικά την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την προηγούμενη Επιτροπή Σχεδιασμού με το Εθνικό Ίδρυμα για τον Μετασχηματσμό της Ινδίας (NITI). Μια διακοινοβουλευτική συναίνεση εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, καθώς με την ένταξη της Ινδίας στην οικονομία της αγοράς μετά τις μεταρρυθμίσεις του 1991, η Επιτροπή Σχεδιασμού είχε χάσει την σημασία της. Ωστόσο, καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να την αντικαταστήσει με ένα πιο σύγχρονο, φιλικό προς την αγορά θεσμικό όργανο. Αρχίζοντας από το 2015, το NITI έχει αναδειχθεί ως ενεργός υποστηρικτής του μεταρρυθμιστικού προγράμματος του πρωθυπουργού. Έχει επίσης δημιουργήσει μια πιο δίκαιη σχέση μεταξύ του κέντρου και των κρατιδίων. Αφενός προσφέρει συμβουλές πολιτικής προς τα κρατίδια ενώ, από την άλλη, αναζητά τις συμβουλές τους για την χάραξη των πολιτικών της κεντρικής κυβέρνησης.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Μέχρι στιγμής, μια σημαντική διαφορά μεταξύ Κίνας και Ινδίας ήταν η ικανότητα της πρώτης να ολοκληρώνει έργα σε κλίμακα και σε ταχύτητα. Υπό τον Modi, η Ινδία έχει σημειώσει τουλάχιστον κάποια πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Τρία συγκεκριμένα παραδείγματα αξίζουν να αναφερθούν: Η εξάπλωση των βιομετρικών δελτίων ταυτότητας, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών Jan Dhan και η κατασκευή τουαλετών υπό την αποστολή Swacch Bharat Mission (SBM).

Πρώτον, η έκδοση βιομετρικής ταυτότητας σε όλους τους κατοίκους της χώρας. Έχοντας ξεκινήσει υπό την προηγούμενη κυβέρνηση το 2010, το σχέδιο Aadhaar, όπως είναι γνωστό, έχει σήμερα διανείμει 1,2 δισεκατομμύρια τέτοιες ταυτότητες σε σχεδόν όλους τους κατοίκους της Ινδίας εκτός από εκείνους σε μερικά κρατίδια στα σύνορα. Η κυβέρνηση εξέδωσε 8,65 εκατομμύρια ταυτότητες μόνο τον Αύγουστο του 2017.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για αύξηση της οικονομικής ενσωμάτωσης, η κυβέρνηση ξεκίνησε το πρόγραμμα τραπεζικών λογαριασμών Jan Dhan και άνοιξε 18 εκατομμύρια τραπεζικούς λογαριασμούς για τους πολίτες μόλις σε μια εβδομάδα τον Αύγουστο του 2014, ένα κατόρθωμα που εμπίπτει στο βιβλίο Guinness World Records. Σήμερα, ο συνολικός αριθμός τραπεζικών λογαριασμών του Jan Dhan ανέρχεται σε 316 εκατ.

Τέλος, στο πλαίσιο του SBM, το ποσοστό των αγροτικών νοικοκυριών που διαθέτει τουαλέτα έχει αυξηθεί από μόλις 38% σε 84,2%. Ο αριθμός των κρατιδίων χωρίς ανοιχτή αποχέτευση αυξήθηκε από κανένα, όταν ο Modi ανέλαβε τα καθήκοντά του, σε 17 σήμερα. Ο Modi βρίσκεται πλέον σε εντυπωσιακή απόσταση από την επίτευξη του δηλωμένου στόχου του: Μια Ινδία απαλλαγμένη από την ανοιχτή αποχέτευση στην επέτειο των 150 χρόνων από την γέννηση του Mahatma Gandhi στις 2 Οκτωβρίου 2019.

ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όταν ο Modi ήρθε στην εξουσία, η δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είχε χαθεί και είχε γίνει λίγη πρόοδος στα προηγούμενα πέντε χρόνια. Κατά την διάρκεια της θητείας του, σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος σε μεγάλο αριθμό τομέων. Αν και ο πλήρης κατάλογος είναι πολύ μεγάλος για να καλυφθεί πλήρως, αξίζει να σημειωθούν ορισμένες βασικές μεταρρυθμίσεις: Η απελευθέρωση των τιμών βενζίνης και ντίζελ, το άνοιγμα στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), η μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, η μετάβαση στην Άμεση Μεταβίβαση Παροχών (Direct Benefit Transfers, DBT), ο Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών (GST) και ο Κώδικας Αφερεγγυότητας και Πτώχευσης (IBC).

Υπό τον Modi, η Ινδία έχει απελευθερώσει τις τιμές βενζίνης και ντίζελ. Για πολύ καιρό, οι κρατικές επιδοτήσεις κρατούσαν χαμηλά τις τιμές που πλήρωναν οι καταναλωτές, ενθαρρύνοντας έτσι την σπάταλη στην κατανάλωση των προϊόντων και την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Αυτές οι επιδοτήσεις έχουν πλέον εξαλειφθεί πλήρως. Κατά την πρόσφατη άνοδο των τιμών αργού, η οποία οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές λιανικής πώλησης βενζίνης και ντίζελ, εντάθηκαν και οι φωνές από σχεδόν όλες τις πλευρές για να μειωθούν οι τιμές, αλλά η κυβέρνηση απέφυγε την αποκατάσταση των επιδοτήσεων. Κατά την τελευταία τετραετία, η επιδότηση για το υγραέριο (LPG) που χρησιμοποιείται στη μαγειρική, έχει επίσης μειωθεί σημαντικά

27062018-2.jpg

Ο Ινδός πρωθυπουργός Narendra Modi μιλά κατά την διάρκεια των εγκαινίων των έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών στην πολιτεία Τζαμού και Κασμίρ, τον Μάιο του 2018. MUKESH GUPTA / REUTERS
---------------------------------------------------------

Ο Modi άνοιξε επίσης την Ινδία σε υψηλότερα επίπεδα άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ). Την εποχή που ανέλαβε το αξίωμα, οι ξένοι επενδυτές θεώρησαν την χαλάρωση του ανώτατου ορίου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ασφαλιστική αγορά από το 26% στο 49% ως δοκιμασία για την αποφασιστικότητά του να επαναφέρει την Ινδία στην πορεία των μεταρρυθμίσεων. Η κυβέρνηση Modi όχι μόνο κατάφερε αυτή τη μεταρρύθμιση αλλά έχει προχωρήσει περαιτέρω ανοίγοντας τον τομέα της άμυνας στις ΑΞΕ. Έχει επίσης επιτρέψει 100% άμεσες ξένες επενδύσεις στην εμπορία προϊόντων διατροφής που παράγονται στην Ινδία˙ στις δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας και έντασης κεφαλαίου στους σιδηροδρόμους˙ στην κατασκευή ιατρικών συσκευών˙ και στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου. Το τελευταίο από αυτά οδήγησε στην είσοδο της Amazon και της Walmart στον χώρο ηλεκτρονικού εμπορίου της Ινδίας. Η συνολική ροή άμεσων ξένων επενδύσεων, η οποία ήταν κατά μέσο όρο 35 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων οικονομικών ετών της εξερχόμενης κυβέρνησης, αυξήθηκε σε 60 δισεκατομμύρια δολάρια στην χρήση που έληξε τον Μάρτιο του 2017 και στα 48 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την εννιάμηνη περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2017.