Τέσσερα χρόνια Modinomics | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Τέσσερα χρόνια Modinomics

Γιατί η Ινδία είναι στον δρόμο προς τη μακροπρόθεσμη ευημερία

Όταν ο πρωθυπουργός Narendra Modi [1] ανέλαβε καθήκοντα τον Μάιο του 2014, η Ινδία αντιμετώπιζε σημαντικές οικονομικές προκλήσεις. Η ανάπτυξη είχε βουτήξει στο 5,9% τα τελευταία δύο χρόνια της εξερχόμενης κυβέρνησης, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των εννέα ετών στο 8,2%. Κατά τα δύο αυτά έτη, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο στο 9,7%. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση βρέθηκε σε κατάσταση παράλυσης, αδυνατώντας να κυριαρχήσει στην διαφθορά ή να ολοκληρώσει μεγάλα έργα και με ανάγκη για βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η κυβέρνηση Modi [2] κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Κατά μέσο όρο, ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 4,3% και η ανάπτυξη έχει ανέβει στο 7,3% τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τα τολμηρά βήματα, όπως το πρόγραμμα απονομισματοποίησης (demonetization) τον Νοέμβριο του 2016, ήταν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Και η κυβέρνηση έχει εισαγάγει πολλές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα, όπως η αντικατάσταση ενός σύνθετου συνόλου φόρων από έναν κεντρικό και σταθερό σε ολόκληρη την επικράτεια ενιαίο φόρο αγαθών και υπηρεσιών (goods and services tax, GST). Συνολικά, αυτές οι πολιτικές έθεσαν την Ινδία στην πορεία προς τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία.

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ένα από τα κυριότερα σημεία εστίασης του Modi από την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν η βελτίωση της διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας. Τα τελευταία δύο χρόνια της απερχόμενης κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Manmohan Singh χαρακτηρίστηκαν από βαθιά παράλυση. Μεγάλα έργα είχαν σταματήσει λόγω έλλειψης συντονισμού μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων, και των υπερβολικών καθυστερήσεων στις περιβαλλοντικές άδειες. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Modi παρενέβη άμεσα για να επιταχύνει τις αδειοδοτήσεις και την λήψη αποφάσεων. Εισήγαγε μια διαδικασία με την οποία ο ίδιος προήδρευε τακτικά σε συνεδριάσεις ανώτερων στελεχών των Υπουργείων σχετικές με την λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένα έργα και ζητήματα πολιτικής.

27062018-1.jpg

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Νάρεντρα Μόντι, απευθύνεται σε προεκλογική συγκέντρωση στην Καρνάτακα, στο Μπαγκαλούρου, στην Ινδία, τον Μάιο του 2018. ABISHEK N. CHINNAPPA / REUTERS
-------------------------------------------------------------------

Στις αρχές της θητείας της, η κυβέρνηση κατέβαλε επίσης σημαντική προσπάθεια στο επίπεδο των κρατιδίων ώστε να απλουστεύσουν και να ψηφιοποιήσουν διάφορες αδειοδοτήσεις για τις επιχειρήσεις. Αυτή η προσπάθεια οδήγησε στο πρωτοφανές άλμα της θέσης της Ινδίας στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη ευκολία της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Ease of Doing Business ) από την 140η θέση στην 100η μεταξύ 2014 και 2018. Παράλληλα, η κυβέρνηση έλαβε επίσης μέτρα για την απλούστευση της ζωής των πολιτών. Στο παρελθόν, οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας και για θέσεις δασκάλων χρειαζόταν να περάσουν από μια δυσκίνητη διαδικασία απόκτησης αντιγράφων διπλωμάτων πιστοποιημένων από ανώτερους υπαλλήλους ή δικαστές. Η κυβέρνηση έχει αντικαταστήσει αυτή την επί δεκαετίες πρακτική με μια πολιτική αυτοπιστοποίησης που προσφέρει ανακούφιση σε όλους, ειδικά στους κατοίκους της υπαίθρου. Οι πολίτες μπορούν επίσης να αποθηκεύουν ψηφιακά αντίγραφα των διπλωμάτων τους χρησιμοποιώντας μια δωρεάν υπηρεσία που παρέχεται από το κράτος και πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η κυβέρνηση έχει παράσχει επίσης σε 40 εκατομμύρια φτωχά αγροτικά νοικοκυριά κουζίνες που χρησιμοποιούν υγραέριο (liquid petroleum gas, LPG) αντί για τον μαύρο άνθρακα που παράγεται από τις στόφες καύσης ξύλου και άνθρακα.

Η Ινδία υπό τον Modi προχώρησε επίσης στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Το πιο τολμηρό μέτρο σ’ αυτό το μέτωπο ήταν η απονομισματοποίηση, η οποία κατήργησε τα χαρτονομίσματα των 500 και 1.000 ρουπιών τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου 2016. Η κίνηση αυτή διέγραψε προσωρινά το 86% του κυκλοφορούντος χρήματος του έθνους. Οι κάτοχοι αυτών των χαρτονομισμάτων ήταν υποχρεωμένοι να τα καταθέσουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς για να λάβουν σε αντάλλαγμα νέα νόμιμα χαρτονομίσματα. Η κυβέρνηση ήλπιζε ότι όσοι κρατούσαν κρυφό πλούτο σε τέτοια χαρτονομίσματα δεν θα τα κατέθεταν υπό τον φόβο ότι θα συλληφθούν. Αυτό αποδείχθηκε ότι δεν συνέβη, με τους περισσότερους κατόχους να έχουν βρει τρόπους να παρακάμψουν το πρόγραμμα. Πολλοί από αυτούς πώλησαν τα χαρτονομίσματα με έκπτωση σε εκείνους που μπορούσαν να διαχειριστούν το σύστημα για να αποκομίσουν μεγαλύτερο πλούτο από ό, τι πραγματικά είχαν. Παρ’ όλα αυτά, η μεταγενέστερη ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών οδήγησε στην ανίχνευση και στο κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων-κελύφη και στην απαγόρευση ενός ομοίως μεγάλου αριθμού διευθυντικών στελεχών στο να υπηρετήσουν ως διευθυντές στο μέλλον. Η απονομισματοποίηση οδήγησε επίσης σε μείωση κατά 25% της αξίας των ακινήτων, με αποτέλεσμα να διαβρωθεί ένα σημαντικό ποσό «μαύρου» πλούτου που διατηρείτο σε κτίρια και κατασκευές. Τέλος, η απονομισματοποίηση έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα της βούλησης της κυβέρνησης να καταπολεμήσει την διαφθορά, οδηγώντας σε άνοδο του αριθμού των πληρωτών φόρου εισοδήματος και στην προειδοποίηση εκείνων που κάνουν παράνομες συναλλαγές.

Ο Modi βελτίωσε επίσης σημαντικά την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την προηγούμενη Επιτροπή Σχεδιασμού με το Εθνικό Ίδρυμα για τον Μετασχηματσμό της Ινδίας (NITI). Μια διακοινοβουλευτική συναίνεση εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, καθώς με την ένταξη της Ινδίας στην οικονομία της αγοράς μετά τις μεταρρυθμίσεις του 1991, η Επιτροπή Σχεδιασμού είχε χάσει την σημασία της. Ωστόσο, καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να την αντικαταστήσει με ένα πιο σύγχρονο, φιλικό προς την αγορά θεσμικό όργανο. Αρχίζοντας από το 2015, το NITI έχει αναδειχθεί ως ενεργός υποστηρικτής του μεταρρυθμιστικού προγράμματος του πρωθυπουργού. Έχει επίσης δημιουργήσει μια πιο δίκαιη σχέση μεταξύ του κέντρου και των κρατιδίων. Αφενός προσφέρει συμβουλές πολιτικής προς τα κρατίδια ενώ, από την άλλη, αναζητά τις συμβουλές τους για την χάραξη των πολιτικών της κεντρικής κυβέρνησης.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Μέχρι στιγμής, μια σημαντική διαφορά μεταξύ Κίνας και Ινδίας ήταν η ικανότητα της πρώτης να ολοκληρώνει έργα σε κλίμακα και σε ταχύτητα. Υπό τον Modi, η Ινδία έχει σημειώσει τουλάχιστον κάποια πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Τρία συγκεκριμένα παραδείγματα αξίζουν να αναφερθούν: Η εξάπλωση των βιομετρικών δελτίων ταυτότητας, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών Jan Dhan και η κατασκευή τουαλετών υπό την αποστολή Swacch Bharat Mission (SBM).

Πρώτον, η έκδοση βιομετρικής ταυτότητας σε όλους τους κατοίκους της χώρας. Έχοντας ξεκινήσει υπό την προηγούμενη κυβέρνηση το 2010, το σχέδιο Aadhaar, όπως είναι γνωστό, έχει σήμερα διανείμει 1,2 δισεκατομμύρια τέτοιες ταυτότητες σε σχεδόν όλους τους κατοίκους της Ινδίας εκτός από εκείνους σε μερικά κρατίδια στα σύνορα. Η κυβέρνηση εξέδωσε 8,65 εκατομμύρια ταυτότητες μόνο τον Αύγουστο του 2017.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για αύξηση της οικονομικής ενσωμάτωσης, η κυβέρνηση ξεκίνησε το πρόγραμμα τραπεζικών λογαριασμών Jan Dhan και άνοιξε 18 εκατομμύρια τραπεζικούς λογαριασμούς για τους πολίτες μόλις σε μια εβδομάδα τον Αύγουστο του 2014, ένα κατόρθωμα που εμπίπτει στο βιβλίο Guinness World Records. Σήμερα, ο συνολικός αριθμός τραπεζικών λογαριασμών του Jan Dhan ανέρχεται σε 316 εκατ.

Τέλος, στο πλαίσιο του SBM, το ποσοστό των αγροτικών νοικοκυριών που διαθέτει τουαλέτα έχει αυξηθεί από μόλις 38% σε 84,2%. Ο αριθμός των κρατιδίων χωρίς ανοιχτή αποχέτευση αυξήθηκε από κανένα, όταν ο Modi ανέλαβε τα καθήκοντά του, σε 17 σήμερα. Ο Modi βρίσκεται πλέον σε εντυπωσιακή απόσταση από την επίτευξη του δηλωμένου στόχου του: Μια Ινδία απαλλαγμένη από την ανοιχτή αποχέτευση στην επέτειο των 150 χρόνων από την γέννηση του Mahatma Gandhi στις 2 Οκτωβρίου 2019.

ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όταν ο Modi ήρθε στην εξουσία, η δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είχε χαθεί και είχε γίνει λίγη πρόοδος στα προηγούμενα πέντε χρόνια. Κατά την διάρκεια της θητείας του, σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος σε μεγάλο αριθμό τομέων. Αν και ο πλήρης κατάλογος είναι πολύ μεγάλος για να καλυφθεί πλήρως, αξίζει να σημειωθούν ορισμένες βασικές μεταρρυθμίσεις: Η απελευθέρωση των τιμών βενζίνης και ντίζελ, το άνοιγμα στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), η μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, η μετάβαση στην Άμεση Μεταβίβαση Παροχών (Direct Benefit Transfers, DBT), ο Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών (GST) και ο Κώδικας Αφερεγγυότητας και Πτώχευσης (IBC).

Υπό τον Modi, η Ινδία έχει απελευθερώσει τις τιμές βενζίνης και ντίζελ. Για πολύ καιρό, οι κρατικές επιδοτήσεις κρατούσαν χαμηλά τις τιμές που πλήρωναν οι καταναλωτές, ενθαρρύνοντας έτσι την σπάταλη στην κατανάλωση των προϊόντων και την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Αυτές οι επιδοτήσεις έχουν πλέον εξαλειφθεί πλήρως. Κατά την πρόσφατη άνοδο των τιμών αργού, η οποία οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές λιανικής πώλησης βενζίνης και ντίζελ, εντάθηκαν και οι φωνές από σχεδόν όλες τις πλευρές για να μειωθούν οι τιμές, αλλά η κυβέρνηση απέφυγε την αποκατάσταση των επιδοτήσεων. Κατά την τελευταία τετραετία, η επιδότηση για το υγραέριο (LPG) που χρησιμοποιείται στη μαγειρική, έχει επίσης μειωθεί σημαντικά

27062018-2.jpg

Ο Ινδός πρωθυπουργός Narendra Modi μιλά κατά την διάρκεια των εγκαινίων των έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών στην πολιτεία Τζαμού και Κασμίρ, τον Μάιο του 2018. MUKESH GUPTA / REUTERS
---------------------------------------------------------

Ο Modi άνοιξε επίσης την Ινδία σε υψηλότερα επίπεδα άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ). Την εποχή που ανέλαβε το αξίωμα, οι ξένοι επενδυτές θεώρησαν την χαλάρωση του ανώτατου ορίου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ασφαλιστική αγορά από το 26% στο 49% ως δοκιμασία για την αποφασιστικότητά του να επαναφέρει την Ινδία στην πορεία των μεταρρυθμίσεων. Η κυβέρνηση Modi όχι μόνο κατάφερε αυτή τη μεταρρύθμιση αλλά έχει προχωρήσει περαιτέρω ανοίγοντας τον τομέα της άμυνας στις ΑΞΕ. Έχει επίσης επιτρέψει 100% άμεσες ξένες επενδύσεις στην εμπορία προϊόντων διατροφής που παράγονται στην Ινδία˙ στις δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας και έντασης κεφαλαίου στους σιδηροδρόμους˙ στην κατασκευή ιατρικών συσκευών˙ και στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου. Το τελευταίο από αυτά οδήγησε στην είσοδο της Amazon και της Walmart στον χώρο ηλεκτρονικού εμπορίου της Ινδίας. Η συνολική ροή άμεσων ξένων επενδύσεων, η οποία ήταν κατά μέσο όρο 35 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων οικονομικών ετών της εξερχόμενης κυβέρνησης, αυξήθηκε σε 60 δισεκατομμύρια δολάρια στην χρήση που έληξε τον Μάρτιο του 2017 και στα 48 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την εννιάμηνη περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με έναν από τους εργατικούς νόμους, μια επιχείρηση μεταποίησης με 100 ή περισσότερους εργαζομένους δεν μπορεί να απολύσει τους εργαζόμενους για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την άδεια της αρμόδιας ρυθμιστικής Αρχής, η οποία σχεδόν ποτέ δεν χορηγείται στην πράξη. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις στην Ινδία έτειναν να παραμένουν μικρές, ιδίως σε τομείς έντασης εργασίας, όπου τα περιθώρια ανά εργαζόμενο είναι μικρά. Για να μειώσει αυτό το πρόβλημα, η κυβέρνηση έχει πλέον εισαγάγει την απασχόληση ορισμένου χρόνου σε όλους τους τομείς, με βάση την οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά από το οποίο [οι εργαζόμενοι] δεν θα έχουν καμία αξίωση για παραμονή [στην εργασία τους]. Αυτό θα δώσει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία στις προσλήψεις από ό, τι στο παρελθόν.

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της κατανομής των παροχών στο πλαίσιο των κοινωνικών προγραμμάτων και να περιοριστούν οι σπατάλες, οι απάτες και η κατάχρηση, η κυβέρνηση διοχετεύει ολοένα και περισσότερο τις παροχές της μέσω του μηχανισμού Άμεσης Μεταβίβασης Παροχών (Direct Benefit Transfer, DBT), ο οποίος απαιτεί από τους δικαιούχους να παρουσιάζουν τις βιομετρικές τους ταυτότητες Aadhaar. Ένας μεγάλος αριθμός παροχών, όπως είναι οι επιχορηγήσεις στις φιάλες αερίου για μαγειρική, η πώληση σιτηρών σε επιδοτούμενες τιμές και η καταβολή μισθών για απασχόληση στο πλαίσιο του Εθνικού Νόμου για την Εγγύηση της Αγροτικής Απασχόλησης, υλοποιούνται τώρα μέσω του μηχανισμού DBT. Αυτό επέτρεψε την εξάλειψη δεκάδων εκατομμυρίων δικαιούχων-φαντάσματα. Οι εξοικονομήσεις που οφείλονται στον μηχανισμό DBT υπερβαίνουν σωρευτικά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών (GST), εν τω μεταξύ, ήταν μια μεταρρύθμιση στα σκαριά για πάνω από μια δεκαετία. Η κυβέρνηση ολοκλήρωσε με επιτυχία αυτήν την πολύπλοκη μεταρρύθμιση, απαιτώντας συναίνεση από 29 κρατίδια, μια συνταγματική τροποποίηση και πολλαπλές νομοθεσίες. Παρόλο που η μεταρρύθμιση έχει επικριθεί για την διατήρηση έως και τεσσάρων διαφορετικών φορολογικών συντελεστών και για κακή εφαρμογή, το κύριο όφελος της είναι η αντικατάσταση πολλών έμμεσων φόρων σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο κρατιδίων από έναν ενιαίο φόρο για κάθε προϊόν σε εθνικό επίπεδο. Ήδη, μια μεγάλη εταιρεία logistics, η Rivigo, αναφέρει ότι με τον GST που οδήγησε στην κατάργηση των σημείων ελέγχου στα κρατικά σύνορα, ο χρόνος ταξιδιού για τα φορτηγά στους αυτοκινητόδρομους έχει μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 15%.

Παρότι πέρασαν σχεδόν 70 χρόνια από την ανεξαρτησία, η Ινδία εξακολουθούσε να στερείται αποτελεσματικού νόμου περί πτώχευσης, όταν ο Modi ανέλαβε την εξουσία, αφήνοντας τους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, στο έλεος των δανειοληπτών. Οι μεγάλοι δανειολήπτες εκμεταλλεύονταν παραδοσιακά αυτή την κατάσταση υποχρεώνοντας τους δανειστές να επαναδιαπραγματευτούν τους όρους των δανείων. Υπήρξαν επίσης επαναλαμβανόμενα επεισόδια μεγάλης συσσώρευσης μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων (non-performing assets, NPA) από τις τράπεζες, απαιτώντας από την κυβέρνηση να ανακεφαλαιοποιεί τις τράπεζες χρησιμοποιώντας τα χρήματα των φορολογουμένων. Επιτέλους, τον Μάιο του 2016, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή τον Κώδικα Αφερεγγυότητας και Πτώχευσης (IBC), ο οποίος εισάγει μια χρονομεριστική διαδικασία πτώχευσης σε περίπτωση αθέτησης [της πληρωμής χρέους]. Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας εφαρμόζει τώρα επιτυχώς αυτόν τον νόμο για την συστηματική εκκαθάριση των υφιστάμενων NPA. Χρησιμοποιώντας τον Κώδικα IBC, έχει επίσης θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για την εξόφληση των δανείων, περιορίζοντας έτσι το περιθώριο για τις τράπεζες να συσσωρεύουν μεγάλο όγκο μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων (NPA) στο μέλλον.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παρ’ όλα τα οικονομικά επιτεύγματα της κυβέρνησης Modi, υπάρχει ένας σημαντικός τομέας στον οποίο υπολείπεται: Το διεθνές εμπόριο. Μια διαδικασία συντονισμένης μείωσης των εμπορικών φραγμών που άρχισε το 1991 είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι ανώτατοι βιομηχανικοί δασμοί (με ορισμένες εξαιρέσεις όπως τα κλωστοϋφαντουργικά, τα ενδύματα και τα αυτοκίνητα) από το 355% στο 10% έως το 2007. Ο μέσος βιομηχανικός δασμός μειώθηκε αντίστοιχα από 113% στο 12%. Αλλά πρόσφατα, η κυβέρνηση επέστρεψε στην αναξιόπιστη πολιτική της εκβιομηχάνισης μέσω της υποκατάστασης των εισαγωγών, η οποία προωθεί την εκβιομηχάνιση αντικαθιστώντας τις εισαγωγές με εγχώρια παραγωγή και αυξάνοντας τους δασμούς σε έναν μεγάλο αριθμό προϊόντων.

Επί του παρόντος, το 45% περίπου του εργατικού δυναμικού της Ινδίας παραμένει στην γεωργία [3], η οποία παράγει μόλις το 15% του ΑΕΠ. Ο οικονομικός μετασχηματισμός απαιτεί την δημιουργία καλώς αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης στην βιομηχανία και τις υπηρεσίες, έτσι ώστε ένα σημαντικό ποσοστό του σημερινού αγροτικού εργατικού δυναμικού να μπορεί να μεταναστεύσει από την σημερινή χαμηλής παραγωγικότητας απασχόλησή του. Για να πραγματοποιηθεί ταχέως αυτή η μετανάστευση, η Ινδία πρέπει να επιτύχει ουσιαστική επέκταση του μεριδίου της στις παγκόσμιες εξαγωγές, ιδίως στα προϊόντα υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού. Καθώς η Κίνα αποσύρεται από αυτά τα προϊόντα λόγω των υψηλών μισθών της, αυτό είναι μια εφικτή πρόταση, αλλά μόνο εάν οι πολιτικές της Ινδίας ευνοήσουν τον εξωτερικό προσανατολισμό έναντι της εσωστρεφούς πολιτικής της υποκατάστασης των εισαγωγών.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η κυβέρνηση Modi έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη μεταρρύθμιση της οικονομίας για να επιτύχει μεγαλύτερη ανάπτυξη και ευημερία. Παρόλο που πολλές από τις πολιτικές της έχουν ήδη σημειώσει αξιοσημείωτη επίδραση, οι περισσότερες θα αποδώσουν τον πλήρη αντίκτυπο τους μόνο μακροπρόθεσμα, οπότε αν η επόμενη κυβέρνηση δεν αποδειχθεί λαϊκιστική, οι προοπτικές περαιτέρω επιτάχυνσης της ανάπτυξης και της ευημερίας είναι εξαιρετικές.

Copyright © 2018 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2018-06-22/modinomics-four

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2014-06-10/promise-modinomics
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2017-03-30/who-narendra-modi
[3] https://www.foreignaffairs.com/articles/2005-12-01/liberalizing-agriculture

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition