Η γεωπολιτική αφύπνιση της Ευρώπης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η γεωπολιτική αφύπνιση της Ευρώπης

Η πανδημία εγείρει έναν κοιμώμενο γίγαντα

Source URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2020-08-20/europes-geopol...

Σύνδεσμοι:

[1] https://www.washingtonpost.com/opinions/why-europe-no-longer-matters/201...
[2] https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/european-leaders-condemn-c...
[3] https://www.foreignaffairs.com/articles/greece/2015-01-25/so-long-austerity
[4] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2020-02-03/when-it-comes-...
[5] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-11-30/europe-merkel-...
[6] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2018-10-17/going-it-alone...
[7] https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2008-06-01/when-leave-iraq
[8] https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-03-22/better-way-chal...
[9] https://www.ecfr.eu/publications/summary/europes_pandemic_politics_how_t...
[10] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-10-17/europes-populi...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition