Οι δημοκρατικές αξίες αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Οι δημοκρατικές αξίες αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο διαγωνισμός με τον αυταρχισμό απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία τους

Οι δημοκρατίες πρέπει να είναι ανθεκτικές απέναντι στην χειραγώγηση πληροφοριών και την εκμετάλλευση δεδομένων, αλλά δεν μπορούν να συμβιβαστούν στην ελεύθερη έκφραση ή στην ανοιχτή ροή πληροφοριών στο διαδίκτυο. Για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, οι δημοκρατίες πρέπει να διπλασιάσουν [τις προσπάθειές τους] στην αλήθεια και την διαφάνεια και να επενδύσουν σε πολιτικές που αξιοποιούν αυτά τα δυνατά σημεία, όπως οι απαιτήσεις διαφάνειας, ο έλεγχος από τον χρήστη και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, και μέτρα που προωθούν την λογοδοσία και τον ανταγωνισμό. Οι δημοκρατίες θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύσουν τους πολίτες τους σχετικά με τις τακτικές χειραγώγησης των πληροφοριών προκειμένου να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αυτές.

Η διατήρηση ενός ελεύθερου και ανοικτού Διαδικτύου θα απαιτήσει από τις δημοκρατίες να κατασκευάσουν μοντέλα διαχείρισης δεδομένων [data] που θα βασίζονται σε κοινές αξίες και δημοκρατικές αρχές, όπως η διαφάνεια, το απόρρητο, και η ελεύθερη έκφραση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δεδομένα από την χρήση από αυταρχικά καθεστώτα για κακοήθεις σκοπούς. Η Ευρώπη έχει αρχίσει να αναπτύσσει τα δικά της πλαίσια για την ψηφιακή κυριαρχία, αλλά η προσέγγισή της κινδυνεύει να αποκλίνει από εκείνη της Ουάσιγκτον, και η έμφαση που δίνεται στην κυριαρχία κινδυνεύει να μπερδευτεί με την προσέγγιση των αυταρχικών. Οι δημοκρατικές κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν σε ένα κοινό μοντέλο που να παρέχει μια σαφή αντίθεση με εκείνο που προχωρούν οι αυταρχικοί.

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Η αντιστάθμιση της προόδου των αυταρχικών θα απαιτήσει από τις δημοκρατίες να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα [3] που είναι εγγενή στα ανοιχτά συστήματά τους Πρέπει να δημιουργήσουν ανθεκτικότητα σε δημοκρατικούς θεσμούς αυξάνοντας την πολιτική και οικονομική διαφάνεια, προστατεύοντας τα δικαιώματα ψήφου, αντιμετωπίζοντας τον συστημικό ρατσισμό και την ανισότητα, ενισχύοντας τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, και ενδυναμώνοντας την κοινωνία των πολιτών. Ταυτόχρονα, μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευθραυστότητα των αυταρχικών συστημάτων αξιοποιώντας τις αληθινές πληροφορίες και εκθέτοντας την διαφθορά. Μια βασισμένη σε αξίες στρατηγική για την καταπολέμηση του αυταρχισμού μπορεί να απαιτεί από τους δημοκρατικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σκέφτονται και να οργανώνονται με νέους τρόπους, προκειμένου να ανταγωνίζονται σε έναν διαγωνισμό που θολώνει τις διακρίσεις μεταξύ της επίθεσης και της άμυνας και μεταξύ των εσωτερικών, οικονομικών και εξωτερικών πολιτικών.

Ωστόσο, όσο ευρύ κι αν φαίνεται το πεδίο του ανταγωνισμού, οι δημοκρατίες πρέπει να διαφοροποιήσουν τις πραγματικές απειλές από τις πιο διαχειρίσιμες ανησυχίες. Για παράδειγμα, ενώ τα αυταρχικά καθεστώτα όπως η Κίνα αποτελούν σοβαρή απειλή κατασκοπείας, η προσέγγιση όλων των Κινέζων υπηκόων που επιθυμούν να σπουδάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως [σαν να αποτελούν] απειλή θα στερήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τα ποικίλα ταλέντα που υπήρξαν πάντα η πηγή της δύναμής τους. Οι δημοκρατίες πρέπει να χρησιμοποιούν νυστέρια παρά βαριοπούλες για να χαράξουν έναν κόσμο επιδεκτικό στις αξίες τους, και πρέπει να αποφύγουν να περιπλανηθούν σε περιττές μάχες που εκτρέπουν την ενέργειά τους μακριά από τους ανταγωνιστικούς χώρους όπου έχουν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά τους ή όπου διακυβεύονται τα περισσότερα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε λόγο για αυτοπεποίθηση, αρκεί να προστατεύουν και να ενισχύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και την οικονομική ζωτικότητα που αποτελούν τις μεγαλύτερες πηγές της δύναμής τους. Για τον σκοπό αυτό, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να επενδύσουν σε αναδυόμενες τεχνολογίες, ενώ θα ενημερώνουν τους κανόνες και τις δομές για να λάβουν υπόψη τους τις τεχνολογικές αλλαγές. Η Ουάσιγκτον πρέπει να εργαστεί για να ενοποιήσει τις προσπάθειες σε ολόκληρη την κυβέρνηση και να βρει αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει ταυτόχρονα να ενισχύσει την αμερικανική δέσμευση για διαφάνεια, ανοικτότητα και υπευθυνότητα.

Το έργο είναι φιλόδοξο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δημοκρατίες έχουν την ικανότητα γι’ αυτό. Η πανδημία COVID-19 θα αφήσει στο πέρασμά της την ευκαιρία να ανοικοδομηθούν, να αναμορφωθούν και να αναβαθμιστούν οι εγχώριοι και οι διεθνείς θεσμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συντροφικές τους δημοκρατίες πρέπει να την αξιοποιήσουν.

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/1991-09-01/desert-storm-and...
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-04-13/making-cyberspa...
[3] https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-04-16/open-world

Copyright © 2021 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-12-22/democra...