Οι βασικές αρχές για έναν παραγωγικό ελληνοτουρκικό διάλογο | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Οι βασικές αρχές για έναν παραγωγικό ελληνοτουρκικό διάλογο

Ο κρίσιμος ρόλος της στρατηγικής της «Αμοιβαία Εξασφαλισμένης Καταστροφής»

Απώτερος στόχος, φυσικά, δεν πρέπει να είναι η σύγκρουση καθώς επ’ ουδενί δεν θα επιλύσει τα μακροχρόνια διμερή προβλήματά μας. Ούτε, όμως, και η εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων φαίνεται σήμερα εφικτή, καθώς η Τουρκία έχει υιοθετήσει -και όχι ως απλά διαπραγματευτικά όπλα- αναρίθμητες και πέραν κάθε πιθανότητας αποδοχής αξιώσεις. Πεισματικά, οφείλουμε να συνεχίσουμε -για πολλά ακόμα χρόνια- να εμμένουμε στις θέσεις μας. Παράλληλα, και χωρίς φόβο, πρέπει να προσέλθουμε προσεκτικά προετοιμασμένοι σε αυστηρά προκαθορισμένες συζητήσεις, αποδεχόμενοι συγχρόνως την προσφυγή σε διεθνή δικαστήρια για τη μια και μοναδική διαφορά μας, και επικαλούμενοι το Διεθνές Δίκαιο άνευ αστερίσκων και με ρεαλιστική αντίληψη της αξίας των εκκλήσεών μας.

Επιθυμητή για εμάς μακροχρόνια λύση είναι η υπέρβαση από την ίδια την τουρκική κοινωνία της επεκτατικής και αναθεωρητικής πολιτικής που αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό της παρούσης εξελικτικής πορείας της, και η οποία ενισχύεται από ένα ιδιόρρυθμο προσωποκεντρικό καθεστώτος με ανάμειξη εθνικιστικών και θρησκευτικών στοιχείων. Μια παρόμοια εξέλιξη μάλλον θα μετριάσει την διάθεση εμπλοκής σε αβέβαιες περιπέτειες, καθιστώντας ίσως εφικτή μια λογική και ειλικρινή σταδιακή προσέγγιση και -γιατί όχι;- και μια αμοιβαία επωφελή συνύπαρξη χωρίς προκλήσεις, με σεβασμό στις εκατέρωθεν θέσεις, ακόμη και με την υιοθέτηση πρωτόγνωρων μορφών συνεργασιών. Έως τότε είμαστε αναγκασμένοι να υιοθετήσουμε πειστικά την στρατηγική της «Αμοιβαία Εξασφαλισμένης Καταστροφής» με όλα τα μειονεκτήματά της. Οπωσδήποτε, υπάρχουν πάμπολλες άλλες δυνητικές εξελίξεις, που κυμαίνονται από την ραγδαία αποσταθεροποίηση της γείτονος (με τελείως απρόβλεπτες συνέπειες) μέχρι και την ανάδειξή της σε ισχυρότατη περιφερειακή δύναμη με πλήρη ανατροπή του ισοζυγίου ισχύος σε βάρος μας.

Σίγουρα, οποιαδήποτε πρόβλεψη των εξελίξεων, που κατά πολύ θα εξαρτηθούν και από τις διεθνείς ισορροπίες των μεγάλων δυνάμεων αλλά και από τις απρόβλεπτες κοινωνικές εσωτερικές τάσεις, είναι παρακινδυνευμένη. Το παρήγορο είναι ότι για κάθε περίπτωση η μεθοδολογία αντιμετώπισής της είναι η ιδία: μεθοδική προετοιμασία μας για το χειρότερο σενάριο και εμμονή -χωρίς φοβικά σύνδρομα και με αυτοπεποίθηση- σε ρεαλιστικούς στόχους.

Copyright © 2021 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition