Γιατί ο κόσμος νικήθηκε από την πανδημία | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Γιατί ο κόσμος νικήθηκε από την πανδημία

Οι φόβοι για την πολιτική και την ασφάλεια κατέστρεψαν την συλλογική απάντηση

Κι όμως δεν έχουν όλα χαθεί. Παρά την πανδημία που μαίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα ενοχλητικά κρούσματα στην Κίνα, ο κόσμος κινείται προς τους μαζικούς εμβολιασμούς και την ανοσία. Ωστόσο, οι δύο υπερδυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές ανησυχίες και οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια δεν θα εμποδίζουν την διεθνή συνεργασία στην επόμενη πανδημία.

Για τον σκοπό αυτό, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να λάβουν μέτρα για την εξουδετέρωση των πολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων. Οι δύο χώρες πρέπει να ανοίξουν ξανά δρόμους για μεγαλύτερη επικοινωνία, όπως ο Συνολικός Διάλογος ΗΠΑ-Κίνας (United States-China Comprehensive Dialogue), ο οποίος διαλύθηκε κατά την διάρκεια της διοίκησης Τραμπ. Τέτοιες επικοινωνίες συχνά χλευάζονται ως φτηνές συζητήσεις, αλλά ενδέχεται να μειώσουν τις πιθανότητες εσφαλμένου υπολογισμού και να μετριάσουν τους κινδύνους ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν επίσης να τις χρησιμοποιήσουν για να μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη τους στην βελτίωση της εργασιακής βιοασφάλειας και στην δημιουργία θεσμών για την διευκόλυνση της ανάπτυξης φαρμάκων. Οι ανταλλαγές [στελεχών] μεταξύ στρατών θα μπορούσαν επίσης να επεκταθούν ώστε να επιτρέψουν σε εκπροσώπους και των δύο χωρών να επισκέπτονται κυβερνητικά υποστηριζόμενους χώρους βιο-άμυνας οι μεν των δε.

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να πιέσουν για τη μεταρρύθμιση και την ενίσχυση του ΠΟΥ, ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει έναν πιο επιτακτικό και πολιτικά ανεξάρτητο ρόλο στον συντονισμό των διεθνών αντιδράσεων σε μελλοντικές παγκόσμιες υγειονομικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στον οργανισμό πρέπει να δοθεί περισσότερη αυτονομία και μεγαλύτερος ρόλος στην ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με ασθένειες, στην εξάλειψη παρανοήσεων και φημών, και στην διερεύνηση εστιών [ασθενειών]. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις θα συνεπάγονται αναθεώρηση των διεθνών κανονισμών υγείας για την βελτίωση της συμμόρφωσης των κρατών-μελών και το να επιτρέπεται στον ΠΟΥ να συγκεντρώνει τις δικές του πληροφορίες ώστε να μπορεί να λαμβάνει ταχύτερες και καλύτερες αποφάσεις. Κατ’ ελάχιστον, ο οργανισμός χρειάζεται απρόσκοπτη πρόσβαση στα επίκεντρα των εξάρσεων.

Ο έλεγχος μιας πανδημίας πρέπει να θεωρηθεί ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, που απαιτεί συνεισφορές από κάθε έθνος. Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι ασφαλής από την COVID-19 προτού καταστραφεί εντελώς η παγκόσμια αλυσίδα μετάδοσης. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και άλλες σημαντικές οικονομικές δυνάμεις, θα πρέπει συνεπώς να αυξήσουν την υποστήριξή τους στον COVAX, έναν παγκόσμιο μηχανισμό προμηθειών για εμβόλια COVID-19, έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει δίκαιη και έντιμη πρόσβαση σε εμβόλια σε όλο τον κόσμο.

Αυτό είναι σαν να ζητάς πολλά σε μια τόσο φορτισμένη εποχή, αλλά οι επείγουσες περιστάσεις το απαιτούν. Διακυβεύονται εκατομμύρια ζωές. Υπάρχουν πολλά να κερδίσουμε από την συνεργασία και πολλά να χαθούν από την σύγκρουση για τον περιορισμό ενός ιού που δεν γνωρίζει ούτε πολιτικούς διαχωρισμούς ούτε εδαφικά σύνορα.