Ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της άκρας δεξιάς | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της άκρας δεξιάς

Ο βίαιος εξτρεμισμός στην Αμερική απαιτεί μια κοινωνική απάντηση

Το σχέδιο απαιτεί από το κράτος να καθαρίσει πρώτα τα του οίκου του: απαιτεί πολύ περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τον ακροδεξιό εξτρεμισμό εντός της αστυνομίας, του στρατού και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, μέσω εντελλομένων ετήσιων εκθέσεων, δημοσκοπήσεων για πολιτικές στάσεις, και πολλών πρόσθετων ερευνών. Οι Γερμανοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν πρόσφατα ότι η διείσδυση αυτών των εξτρεμιστών στις τάξεις των υπηρεσιών ασφαλείας δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα [11]. Η Γερμανία βασίστηκε εδώ και πολύ καιρό σε μια ειδική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών που είναι επιφορτισμένη με τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των εξτρεμιστών από την ενεργό υπηρεσία˙ νέα μέτρα για την ενίσχυση αυτών των ερευνών θα καταστήσουν την επιβολή του νόμου και τον στρατό υπό μεγαλύτερη λογοδοσία απέναντι στο κοινό.

Το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας, για παράδειγμα, πρέπει τώρα να ενισχύσει σημαντικά τις τιμωρίες για εξτρεμιστική συμπεριφορά -ευρέως κατανοητή ως οποιαδήποτε πράξη που υπονομεύει την γερμανική δημοκρατία ή απειλεί τις βασικές αξίες της χώρας- μεταξύ των εν ενεργεία στρατιωτών. Το Υπουργείο Άμυνας θα διεξάγει επίσης εκτεταμένες έρευνες για την γενίκευση των εξτρεμιστικών πεποιθήσεων μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού και θα συντονίσει καλύτερα και θα υποστηρίξει την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στις εργασίες της κατά της εξτρεμιστικής ριζοσπαστικοποίησης. Η ομοσπονδιακή αστυνομία, εν τω μεταξύ, θα διεξαγάγει χωριστά μια μελέτη σχετικά με την ριζοσπαστικοποίηση μέσα στις δικές της τάξεις.

Το γερμανικό σχέδιο περιέχει πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις: συμβατικές, αντιτρομοκρατικές και σχετικά με την ασφάλεια. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αλλαγές στην γερμανική νομοθεσία περί των εσωτερικών πληροφοριών ώστε να επιτρέπουν την χρήση λογισμικού κατασκοπείας σε κινητές συσκευές και μια ανανέωση του κοινού αντιτρομοκρατικού κέντρου που επικεντρώνεται στην ακροδεξιά μαχητικότητα, προσθέτοντας νέο προσωπικό και εσωτερικές ομάδες εργασίας για τον αντισημιτισμό και την απο-ριζοσπαστικοποίηση. Άλλα μέτρα [12] υπόσχονται να βελτιώσουν τον συντονισμό μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας και της δικαιοσύνης και να ενισχύσουν τις προσπάθειες σε κρατικό επίπεδο για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού.

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ωστόσο, πολλά από τα 89 μέτρα δεν επικεντρώνονται στις απειλές για την ασφάλεια, αλλά στην αντιμετώπιση του εξτρεμισμού σε κοινωνικό επίπεδο. Το σχέδιο αναπτύχθηκε μέσω εκτεταμένων διαβουλεύσεων με κοινότητες μεταναστών και θύματα ρατσισμού. Απαιτεί μεγαλύτερη εκπαίδευση των πολιτών [13] σχετικά με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, και την ισλαμοφοβία, και στρατηγικές για να ενθαρρύνει το κοινό να εκτιμήσει μια ποικιλόμορφη και δίκαιη κοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει την εκκαθάριση της λέξης «φυλή» από το σύνταγμα, μια εξαιρετικά συμβολική πράξη επειδή η γερμανική λέξη Rasse -σε αντίθεση με τον αγγλικό όρο- υπενθυμίζει άμεσα της ναζιστικής εποχής [14], αντισημιτικές και επιστημονικές ρατσιστικές ιδέες για βιολογικές και γενετικές διαφορές (το Rasse σημαίνει επίσης «ράτσα» [15], το οποίο χρησιμοποιείται για αναφορά σε ζώα). Αλλά είναι επίσης μια στρατηγική κίνηση, δεδομένου ότι οι ρατσιστές και οι δεξιοί εξτρεμιστές έχουν χρησιμοποιήσει την ύπαρξη του όρου «φυλή» στο γερμανικό σύνταγμα για να υποστηρίξουν ότι οι δημοκρατικές αρχές της ισότητας και του πλουραλισμού είναι αντισυνταγματικές. Το γερμανικό σχέδιο απαιτεί επιπλέον από τις κυβερνητικές υπηρεσίες να προσλαμβάνουν υπαλλήλους από διαφορετικά υπόβαθρα για να αυξήσουν την διαπολιτισμική κατανόηση και ευαισθησία στον ρατσισμό εντός της κυβέρνησης και να οικοδομήσουν μια πιο συμπεριληπτική κυβέρνηση για όλους.

Η κυβέρνηση ελπίζει επίσης να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακροδεξιά ριζοσπαστικοποίηση. Για την καταπολέμηση των τοξικών επιπτώσεων ορισμένων πλατφορμών κοινωνικών μέσων, η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει προγράμματα για την καταπολέμηση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους και για την καλύτερη προστασία των πολιτών από τις εξτρεμιστικές στρατολογήσεις και την προπαγάνδα. Πολλά από αυτά τα προγράμματα θα διαχειρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέρος μιας μακρόχρονης γερμανικής παράδοσης χρηματοδότησης των ΜΚΟ για την ανάπτυξη και δοκιμή νέων τρόπων καταπολέμησης της ακροδεξιάς.

Ο σκοπός αυτών των πρωτοβουλιών είναι να προωθήσουν την καλύτερη συνεργασία μεταξύ της επιβολής του νόμου και του μη κερδοσκοπικού τομέα, στο πνεύμα της αμοιβαίας ανταλλαγής, της μάθησης και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ειδικοί από αντιρατσιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να συμπεριληφθούν σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων, εκπαιδευτικά προγράμματα ή συμβουλευτικά συμβούλια για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις της επιβολής του νόμου. Οι καλύτερες σχέσεις μεταξύ της αστυνομίας και των τοπικών οργανώσεων θα βελτιώσουν επίσης την εμπιστοσύνη μεταξύ του κράτους και των τοπικών κοινοτήτων.

04022021-2.jpg

Διαδηλωτές μπροστά από το κτίριο του Reichstag στο Βερολίνο, τον Αύγουστο του 2020. Christian Mang / Reuters
-----------------------------------