Βασίλης Κοψαχείλης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Βασίλης Κοψαχείλης

Άρθρα
Βασίλης Κοψαχείλης

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο σε συνδυασμό με τα ενεργειακά αποθέματα στην λεκάνη τής Νοτιοανατολικής Μεσογείου συμβάλουν καθοριστικά στην δημιουργία ενός νέου γεω-στρατηγικού περιβάλλοντος στην περιοχή, με τρόπο που ενισχύει τον ελληνισμό στην περιοχή. Ωστόσο, εύκολα το πλεονέκτημα μπορεί να μεταπέσει σε πρόβλημα.