Γιάννης Βαληνάκης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Γιάννης Βαληνάκης

Δοκίμια
Γιάννης Βαληνάκης

Στον αγώνα της Ελλάδας να διασφαλίσει τα νόμιμα και ζωτικά της συμφέροντα, ιδιαίτερο ρόλο παίζει την τελευταία δεκαετία η ανακήρυξη των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών που της αναλογούν. Αυτές εκτείνονται σε τέσσερις θάλασσες, το Ιόνιο, το Κρητικό – Λιβυκό πέλαγος, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι τώρα υπάρχουν εξελίξεις, τόσο από τη θετική όσο και από την αρνητική πλευρά, αλλά τα σημαντικότερα δεν έχουν ακόμα συμβεί.