Γιάννης Παπαδογιάννης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Γιάννης Παπαδογιάννης

Δοκίμια
Γιάννης Παπαδογιάννης

Μια σειρά από υπερβολικά αυστηρές αποφάσεις από τους δανειστές τής Ελλάδας, «γονάτισαν» τις εγχώριες τράπεζες. Τώρα, μόνο αν η χώρα επιστρέψει σε ανοδική πορεία θα μπορέσουν οι συστημικές τράπεζες να αποπληρώσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και οι μέτοχοι να ανακτήσουν τον έλεγχο της τράπεζάς τους.

Review Essay
review
review
Γιάννης Παπαδογιάννης

Η γνώση ως θεμελιώδης αξία είναι εκείνη που μπορεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προστατεύσει τον άνθρωπο από τα τυχαία δεινά της ζωής του. Και το βιβλίο «Η άνοδος και η πτώση του Homo Economicus» αποτελεί μια καλή γνωστική βάση για την οικονομία όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα.

Review Essay
Γιάννης Παπαδογιάννης

Η γνώση ως θεμελιώδης αξία είναι εκείνη που μπορεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προστατεύσει τον άνθρωπο από τα τυχαία δεινά της ζωής του. Και το βιβλίο «Η άνοδος και η πτώση του Homo Economicus» αποτελεί μια καλή γνωστική βάση για την οικονομία όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα.