Μιχάλης Ατταλίδης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μιχάλης Ατταλίδης

Δοκίμια
Μιχάλης Ατταλίδης

Η οικονομική κρίση στην Κύπρο δημιούργησε μεν ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα στην κοινή γνώμη καθώς και μια πεποίθηση ότι η Κύπρος ταλαιπωρείται πάλι από εκείνους που θα έπρεπε να συμπεριφέρονται ως σύμμαχοί της, όμως οι αντιλήψεις αυτές είναι παραπλανητικές. Τα πραγματικά προβλήματα της Κύπρου είναι βαθιά και για να λυθούν πρέπει η ίδια η χώρα να προχωρήσει με μια ψύχραιμη στρατηγική.