Πάνος Σκαλτσούνης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Πάνος Σκαλτσούνης

Άρθρα
Πάνος Σκαλτσούνης

Σε περίπτωση που οι συγκρούσεις συνεχιστούν, ολόκληρη η Ανατολική Αφρική θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία νέα προσφυγική κρίση, μεγαλύτερη ακόμα και από εκείνη του 2009, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του ήδη υπάρχοντος προσφυγικού προβλήματος.