Παντελής Σκλιάς | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Παντελής Σκλιάς

Review Essay
review
review
Βασίλης Μπαλάφας

Το βιβλίο «Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στον Μηχανισμό Στήριξης», που επιμελούνται ο Παντελής Σκλιάς, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και ο Σπυρίδων Ρουκανάς, Λέκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έρχεται να φωτίσει την δεκαετία 2000 – 2010 που έχει αποτελέσει αντικείμενο σοβαρών αντεγκλήσεων, και να θεμελιώσει με επιστημονικό αναλυτικό πλαίσιο την «Ελληνική Πολιτική Οικονομία» ως ένα διακριτό ερευνητικό αντικείμενο εντός της ευρύτερης θεώρησης της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας.

Άρθρα
Παντελής Σκλιάς

Η ελληνική κρίση υποφέρει από συγκεκριμένες αντιλήψεις που κυριάρχησαν στην διαμόρφωση της πολιτικής, τόσο εγχωρίως όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αντιλήψεις αυτές και οι αποφάσεις στις οποίες οδήγησαν έφεραν την χώρα σε βαθιά ύφεση, από την οποία πολύς κόπος πρέπει να γίνει για να ανατραπεί. Ωστόσο, οι ευκαιρίες δεν λείπουν. Αρκεί να υπάρξει η πολιτική βούληση.