Πέτρος Δούκας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Πέτρος Δούκας

Άρθρα
Πέτρος Δούκας

Τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη η Ελλάδα, λόγω της κατάρρευσης στα δημόσια οικονομικά της, πληθαίνουν όσο δεν είναι ορατή μια ουσιαστική αλλά και πρακτική προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Η χώρα δεν έχει πια τόσο ανάγκη από την εξήγηση της αποτυχίας της όσο από ιδέες ανατροπής των όρων που την έφεραν στο σημείο που βρίσκεται.