Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης

Δοκίμια
Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης

Η Κύπρος υπέστη ένα βαρύτατο πλήγμα, εξαιτίας ακριβώς της γεωπολιτικής της υπεραξίας και της ανικανότητας της ηγεσίας της διαχρονικά να αξιοποιήσει επ’ ωφελεία του λαού της την θέση της, κινδυνεύοντας και ευρισκόμενη σήμερα ενώπιον της αποδυνάμωσης και του κατακερματισμού.