Μια σκοτεινή εποχή για την ευρωπαϊκή δημοκρατία; | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Μια σκοτεινή εποχή για την ευρωπαϊκή δημοκρατία;

Πώς θα πορευθούν οι κεντρώες δυνάμεις μέσα στο 2017

Η εποχή Trump θα παρουσιάσει μια βαθιά δοκιμασία ενότητας για την ταλαιπωρημένη ένωση της Ευρώπης. Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις διαπραγματεύσεις για το Brexit, την πιθανή αναβίωση της κρίσης της Ευρωζώνης στην Ιταλία, την παρατεταμένη προσφυγική κρίση, την ρωσική επιθετικότητα στην ανατολική πλευρά της, και την άνοδο της απολυταρχίας σε ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με έναν πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος μπορεί να κάνει περισσότερα για να εμποδίσει την ευρωπαϊκή συνεργασία παρά για να την ενθαρρύνει. Η Μέρκελ μπορεί αναμφίβολα να διαδραματίσει σημαντικό ηγετικό ρόλο σε αυτό το νέο πλαίσιο. Αλλά είχε δίκιο να τονίσει πρόσφατα [12] ότι «κανένα μεμονωμένο άτομο, ακόμη και με την μεγαλύτερη εμπειρία, δεν μπορεί να διορθώσει τα πράγματα σε όλο τον κόσμο».

Η νίκη του Van der Bellen στην Αυστρία και η αύξηση της δημόσιας στήριξης για την ΕΕ μετά την ψηφοφορία για το Brexit έχουν προσφέρει κάποια ελπίδα ότι η φιλελεύθερη δημοκρατική τάξη στην Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει από τις κρίσεις που αντιμετωπίζει τώρα. Αλλά αν οι ηγέτες της Ευρώπης θέλουν η ένωσή τους να επιβιώσει σε αυτή την σκοτεινή για την δημοκρατία εποχή, θα πρέπει να προσφέρουν στους πολίτες ένα θετικό όραμα [13] για το μέλλον του συλλογικού σχεδίου τους και να διπλασιάσουν την δέσμευσή τους σε αυτό. Πάνω απ’ όλα, θα πρέπει να εργαστούν για να αναβιώσουν την φθίνουσα οικονομία της Ευρώπης, μετατοπιζόμενοι από την εμμονή τους με την λιτότητα στην έμφαση στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά την μεταναστευτική κρίση, επεκτείνοντας τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για την διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, ενώ θα παρέχουν περισσότερη στήριξη σε εκείνα τα κράτη που φέρουν το μεγαλύτερο προσφυγικό βάρος. Θα πρέπει να εντείνουν την αμυντική συνεργασία για να δείξουν στους πολίτες πώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία τους έναντι των κοινών απειλών. Και οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να αντισταθούν στους λαϊκιστές που βρίσκονται ανάμεσά τους, υπερασπιζόμενοι τις δημοκρατικές αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Copyright © 2016 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-12-07/dark-age-europ...