Βάλια Ευαγγέλου | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Βάλια Ευαγγέλου

Άρθρα
Βάλια Ευαγγέλου και Κωνσταντίνος Μυρωδιάς

Η έμφαση στα πλεονεκτήματα της επιλογής τής συμμαχίας τής Ελλάδας με το Ισραήλ, αποκρύπτει τους σημαντικούς κινδύνους που αυτή εμπεριέχει.