Ηλίας Αρ. Υφαντής | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Ηλίας Αρ. Υφαντής

Δοκίμια
Πέτρος Ν. Κωτσιόπουλος Ηλίας Αρ. Υφαντής

Τα ελληνικά Στρατιωτικά ΑΕΙ πάσχουν από έλλειψη κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού, υποδομών, ερευνητικών εργαλείων και χρηματικών πόρων. Όμως, η ατομική πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού προσωπικού σε πολλές περιπτώσεις αναπληρώνει τις ελλείψεις. Τα αποτελέσματα που μετριούνται με τα γνωστά εκπαιδευτικά αξιολογικά εργαλεία αλλά και το διεθνές έργο των Σχολών είναι εντυπωσιακά.