Διευθετώντας την Συρία | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Διευθετώντας την Συρία

Γιατί μια ειρήνευση μέσω διαπραγματεύσεων είναι δυνατή - και πιθανή

Συνδέσεις:
[1] http://www.foreignaffairs.gr/articles/69126/bilal-y-saab-kai-andrew-j-ta...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr