Ευρώπη | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ευρώπη

Φίλτρο:
Άρθρα,
Andriy Zagorodnyuk

Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ασφαλής από την Ρωσία μέχρι να μπορέσει να σταματήσει στρατιωτικά τις επιθέσεις της Μόσχας. Και κανένα κράτος δεν είναι πιο κατάλληλο για να το κάνει αυτό από την Ουκρανία.

Άρθρα,
Bonny Lin

Αν το Πεκίνο τελικά προσφέρει συγκεκριμένες προτάσεις για την διευθέτηση του πολέμου, υπάρχει ο κίνδυνος ακόμη και φαινομενικά ουδέτερες προτάσεις, όπως το πάγωμα των μαχών εκεί όπου βρίσκονται τώρα, να δώσουν προτεραιότητα στα συμφέροντα της Ρωσίας.

Άρθρα,
Γεώργιος Κουκάκης

Στις 13 Μαρτίου 2023, το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσε την Αναθεωρημένη Ολιστική Ανασκόπηση του 2023, η οποία αποτελεί την επίσημη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας και Διεθνούς Πολιτικής του κράτους. Σε αυτήν προσδιορίζονται τα εθνικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και καθορίζονται τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες, όσον αφορά την άσκηση της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει το υφιστάμενο πλαίσιο εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, εξετάζει εν συντομία τα προηγούμενα στρατηγικά έγγραφα και αναλύει τα περιεχόμενα της Αναθεωρημένης Ολιστικής Ανασκόπησης, πραγματοποιώντας παράλληλα μια εκτίμηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το νέο αυτό έγγραφο στρατηγικού χαρακτήρα ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με τους υπόλοιπους περιφερειακούς και διεθνείς δρώντες.

Άρθρα,
Michael Kofman και Rob Lee

Αν αυτή η επιχείρηση αντεπίθεσης της Ουκρανίας αποδειχθεί το αποκορύφωμα της Δυτικής βοήθειας προς το Κίεβο, τότε η Μόσχα θα μπορούσε να υποθέσει ότι ο χρόνος είναι ακόμη με το μέρος της και ότι οι κουρασμένες ρωσικές δυνάμεις μπορούν τελικά να εξουθενώσουν τον ουκρανικό στρατό.

Δοκίμια,
Δημήτριος Καλογιάννης

Ο ρόλος των UAV θα συνεχίσει να εξελίσσεται ραγδαία σε πολλές περιφέρειες της υφηλίου, όπου κυριαρχεί ένα περιβάλλον σύγκρουσης, ανοιχτής ή λανθάνουσας. Τα UAV μεταμορφώνουν και μετεξελίσσουν την διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων και θέτουν πρωτοφανείς επιχειρησιακές, τεχνικές και πολιτικές προκλήσεις σε όλα τα γεωπολιτικά επίπεδα.

Άρθρα,
Nina Jankowicz και Tom Southern

Οι υποστηρικτές της Ουκρανίας πρέπει να συνδέσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό με τις ενέργειες ενός ανθρώπου -του Πούτιν. Το να υπομείνει κανείς την αύξηση των τιμών των τροφίμων ή του φυσικού αερίου είναι σαν να εκφράζει την αλληλεγγύη του με τον ουκρανικό λαό και να καταδικάζει έναν εγκληματία πολέμου.

Άρθρα,
Peter Trubowitz και Brian Burgoon

Για να ξαναχτίσουν την λαϊκή υποστήριξη στον φιλελεύθερο διεθνισμό, οι Δυτικοί ηγέτες πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την σχέση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Πρέπει να το κάνουν αυτό επανασυνδέοντας τις διεθνείς πολιτικές τους με αναγνωρίσιμα οφέλη στο εσωτερικό για τις εργαζόμενες οικογένειες.

Άρθρα,
Liana Fix και Michael Kimmage

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα πρέπει να υπενθυμίσουν στην Κίνα ότι η συμμετοχή της στον πόλεμο δεν θα μειώσει την Δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Κάθε άλλο, μια κινεζική εμπλοκή θα ωθήσει μόνο σε περαιτέρω βοήθεια από την Δύση, αυξάνοντας το κόστος και το διακύβευμα για όλους.

Άρθρα,
Dmytro Kuleba

Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να λάβει μια πολιτική απόφαση για να υποβάλει ένα χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Ουκρανίας, είτε στην σύνοδο κορυφής του Βίλνιους είτε μέχρι το τέλος του 2023. Η ένταξη θα είναι μια διαδικασία, και η επίτευξη του απώτερου στόχου της ένταξης της Ουκρανίας στην συμμαχία θα εξαρτηθεί από την κατάσταση ασφαλείας, αλλά αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρα,
Michael J. Mazarr

Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστηρίξει τον διεθνή ρόλο τους ως χορηγού μιας κοινής τάξης αμοιβαίου οφέλους. Η απογύμνωση, ή ακόμη και η σημαντική υποβάθμιση, των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών θα κατέστρεφε μεγάλο μέρος αυτής της συσσωρευμένης νομιμότητας.

Syndicate content