Υποβολή άρθρων | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Υποβολή άρθρων

Το Foreign Affairs καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Επιδιώκει να παρουσιάζει καθαρές θέσεις από γνώστες παρατηρητές σημαντικών θεμάτων, γραμμένες με γλώσσα που μπορεί να διαβαστεί με ευκολία και ικανοποίηση τόσο από ειδικούς όσο και από το γενικότερο αναγνωστικό κοινό.

Δημοσιεύουμε υλικό διαφόρων κατηγοριών. Στην έντυπη έκδοση, τα Σχόλια είναι γραμμένα με περίπου 1.500 λέξεις προβάλλοντας μια συγκεκριμένη, προκλητική άποψη.

Τα Άρθρα είναι πιο μεγάλα, 2.000-3.000 λέξεων και αποτελούν ανάλυση ή ρεπορτάζ, καλύπτοντας τον κορμό του περιοδικού.

Τα Δοκίμια είναι ακόμα πιο λεπτομερή, ασχολούμενα με ευρύτερα θέματα.

Οι Απαντήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το εύρος των 1.000 - 1.500 λέξεων, σχολιάζοντας κείμενα που έχουν γραφτεί σε προηγούμενο τεύχος.

Τα Γράμματα στον Εκδότη δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 500 λέξεις και μπορούν να υποστούν επεξεργασία για λόγους μεγέθους ή στυλ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Για την αρθρογραφία στο foreignaffairs.gr, τα Άρθρα είναι μεγέθους 1.500 – 3.000 λέξεων και αποτελούν ανάλυση σημαντικών επίκαιρων γεγονότων ή πολιτικών ζητημάτων.

Δεχόμαστε ευχαρίστως αυτόκλητη αρθρογραφία, αντιμετωπίζοντάς την σε κυλιόμενη βάση και όχι με συγκεκριμένο χρόνο έκδοσης. Ο καλύτερος οδηγός σχετικά με το ποια αρθρογραφία μπορεί να φιλοξενηθεί στο Foreign Affairs, τόσο από πλευράς ουσίας όσο και ύφους, είναι τα άρθρα και τα κείμενα που έχουν ήδη δημοσιευθεί, οπότε οι επίδοξοι αρθρογράφοι θα πρέπει να εντρυφήσουν στο αρχείο του Foreign Affairs.

Κάθε υποβολή άρθρου θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ένα σύντομο σημείωμα που θα περιγράφει το βιογραφικό του αρθρογράφου, τις σύγχρονες και τις παλαιότερες δραστηριότητές του, την αρθρογραφία του και την σχετική του εμπειρία. Για προφανείς λόγους στηριζόμαστε κυρίως στους αρθρογράφους για την αλήθεια των ισχυρισμών τους. Παρά το γεγονός ότι αποφεύγουμε τις υποσημειώσεις, οι αρθρογράφοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να παράσχουν τις σχετικές παραπομπές για δεδομένα ή αποσπάσματα που περιέχονται στα άρθρα τους.

Θεωρούμε ότι κάθε άρθρο που υποβάλλεται για δημοσίευση προσφέρεται αποκλειστικά στο Foreign Affairs και ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να δημοσιευτεί σε άλλο μέσο χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη γνωστοποίηση.

Υποβολή άρθρων μπορεί να γίνεται μέσω e-mail στο [email protected]