Οικονομία | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Οικονομία

Φίλτρο:
Άρθρα,
Chad P. Bown

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ώθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 37 κυβερνήσεις να περιορίσουν τις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας στον επιτιθέμενο. Η Κίνα έχει επίσης στοχοποιηθεί, όταν οι ΗΠΑ απαγόρευσαν ορισμένες εξαγωγές τσιπ και σχετικών μηχανημάτων στην Κίνα σε μια προσπάθεια να εξουδετερώσουν την εκκολαπτόμενη βιομηχανία ημιαγωγών της.

Άρθρα,
Anusha Chari και Peter Blair Henry

Παρά τον βραχυπρόθεσμο πόνο της ύφεσης και της ανεργίας που φέρνει ο αποπληθωρισμός, η μείωση του πληθωρισμού σε χαμηλά, σταθερά, και προβλέψιμα επίπεδα είναι απολύτως απαραίτητη ώστε οι χώρες να επιτύχουν βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Δεν υπάρχουν αντιπαραδείγματα.

Άρθρα,
Matthias Matthijs

Προς το παρόν, η ΕΕ δικαιούται εύσημα για τον χειρισμό της στις κρίσεις του 2022. Η υποστήριξη για την Ουκρανία παραμένει εξαιρετικά ανθεκτική. Το ευρώ είναι ισχυρότερο ως νόμισμα σε πολιτικούς όρους από όσο πριν από την πανδημία COVID-19. Οι επίδοξοι απολυταρχικοί ηγέτες της ΕΕ είναι πιο αδύναμοι, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να αποδοκιμάζεται για τις συνέπειες της αποχώρησης από την ΕΕ, και τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη έχουν αναδειχθεί ισχυρότερα στο σύνολό τους.

Άρθρα,
Julio Armando Guzmán

Η Κίνα χρησιμοποιεί την οικονομική της δύναμη για να προωθήσει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της, συμπεριλαμβανομένου του να πείσει τις χώρες να σταματήσουν να αναγνωρίζουν την κυριαρχία της Ταϊβάν. Και οι όροι με τους οποίους δανείζει συχνά υπονομεύουν τους δημοκρατικούς κανόνες. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο σε ένα μέρος του κόσμου όπου οι θεσμοί και οι δημοκρατικές πρακτικές είναι συχνά εύθραυστες.

Άρθρα,
DJ Nordquist και Jeffrey S. Merrifield

Μια στρατηγική για την πράσινη ενέργεια είναι απαραίτητη και σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρξει πολύ περισσότερη πυρηνική ενέργεια, και γρήγορα, για να παραμείνει ο κόσμος οπουδήποτε κοντά σε μια τροχιά net zero εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Άρθρα,
Morgan D. Bazilian και Gregory Brew

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το 2040 ο κόσμος θα χρειαστεί τέσσερις φορές περισσότερα κρίσιμα ορυκτά από όσα εξορύσσονται σήμερα, από περίπου επτά εκατομμύρια τόνους σε 28 εκατομμύρια τόνους.

Άρθρα,
Agathe Demarais

Οι εχθροί των Ηνωμένων Πολιτειών να αναζητούν οικονομικές καινοτομίες οι οποίες μειώνουν την επίδραση των οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλουν οι ΗΠΑ. Όλο και περισσότερο, τέτοιες χώρες τις έχουν βρει με συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων, εναλλακτικές λύσεις για το SWIFT, και ψηφιακά νομίσματα.

Άρθρα,
Gordon H. Hanson και Matthew J. Slaughter

Η επέκταση των προγραμμάτων βίζα θα διευκόλυνε άμεσα τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ, οι οποίες καθιστούν πιο δαπανηρή την παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών -αυξήσεις κόστους που οι εταιρείες μεταφέρουν στους καταναλωτές με τη μορφή υψηλότερων τιμών.

Άρθρα,
Jonathan Tepperman

Η διαχείριση της παρακμής της Κίνας θα είναι μια μακρά, δύσκολη διαδικασία, με οδυνηρά ανταλλάγματα -στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει πιθανώς κανένας τρόπος να μονωθούν πλήρως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο υπόλοιπος κόσμος από τον πόνο που θα προκαλέσει.

Άρθρα,
Wally Adeyemo

Η Ρωσία αντιμετωπίζει τώρα χρόνια ή και δεκαετίες οικονομικής παρακμής. Ξένες εταιρείες έχουν εγκαταλείψει την χώρα μαζικά, υποβαθμίζοντας σημαντικά την οικονομική βάση της Ρωσίας. Χωρίς πρόσβαση σε κρίσιμες εισαγωγές, η Ρωσία θα δει τον μεταποιητικό της τομέα να συρρικνώνεται. Μια ανάλυση προβλέπει ότι, μακροπρόθεσμα, η οικονομία της Ρωσίας θα μπορούσε να συρρικνωθεί από 30% έως 50% σε σχέση με το προπολεμικό επίπεδό της. Το πιο σημαντικό, αυτές οι ενέργειες θα υποβαθμίσουν το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας και θα διαβρώσουν την ικανότητά της να προβάλλει ισχύ.

Syndicate content