Πώς ο εμφύλιος πόλεμος της Συρίας εξελίχθηκε σε ιερή σταυροφορία | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Πώς ο εμφύλιος πόλεμος της Συρίας εξελίχθηκε σε ιερή σταυροφορία

Ένας από τους πλέον ισχυρούς κληρικούς στον κόσμο κηρύσσει τον πόλεμο

Στα αγγλικά: http://www.foreignaffairs.com/articles/139557/thomas-hegghammer-aaron-y-...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr