Αέριο υπό πίεση | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Αέριο υπό πίεση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αλλά ο κόσμος το θέλει;

Αλλά υπάρχουν και μέτρα που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί βασικό προορισμό για τα αμερικανικά αποθέματα LNG. Οι εξαγωγές φυσικού αερίου των ΗΠΑ θα δημιουργήσουν ευκαιρίες εξωτερικής πολιτικής [48] για την Ουάσιγκτον, αλλά θα δημιουργήσουν επίσης πολλές ευεργετικές θετικές εξωγενείς επιδράσεις στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου [49] με περισσότερο ανταγωνισμό, κανόνες αγοράς, ρευστότητα και αποδοτικότητα. Αυτό με την σειρά του θα βελτιώσει την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια [50]. Εφ’ όσον η Ευρώπη είναι πρόθυμη να επενδύσει στις υποδομές της και να στείλει τα σωστά μηνύματα στους προμηθευτές της, θα συνεχίσει να προσελκύει τα ενδιαφερόμενα μέρη στα λιμάνια της. Και επειδή η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου θα παραμείνει καλά εφοδιασμένη πέραν του 2020, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη από αρκετή ενέργεια για φορτία προς την Ασία, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Στο κάτω-κάτω, η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ η αγορά πρώτης επιλογής για τον ενεργειακό εφοδιασμό -είναι πολύ συντηρητική γι’ αυτό- αλλά υπήρξε και θα είναι πάντα προνομιακή αγορά.

Η Ουάσινγκτον, εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να γίνει η ίδια μια πιο αξιόπιστη προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των διατάξεων της Trans–Atlantic Trade and Investment Partnership [51] (ΤΤΙΡ) για το απελευθερωμένο εμπόριο υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παρά το γεγονός ότι ο αντίκτυπος της ΤΤΙΡ στις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου θα είναι περισσότερο συμβολικός παρά οτιδήποτε άλλο, καθώς το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ έχει ήδη εκδώσει έγκαιρα εγκρίσεις σχεδίων, θα μπορούσε να προσφέρει ανακούφιση στους ηγέτες που διαφορετικά θα πρέπει να ανησυχούν για τους περιορισμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Επίσης, θα ανακουφίσει το ψυχολογικό άγχος και έναντι του κινδύνου ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ανακαλέσει τις άδειες εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου [52] προς χώρες εκτός της ΤΤΙΡ αν το Υπουργείο Ενέργειας θεωρήσει ότι οι εξαγωγές δεν είναι πλέον προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτές οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που ανησυχούν για την δυνητική αντικατάσταση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό τους αέριο [53] με μια εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να είναι ήσυχες με διαβεβαιώσεις ότι η Ουάσινγκτον δεν θα χρησιμοποιήσει τις εξαγωγές ως όπλο πολιτικής.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τα καθαρότερα, φθηνότερα και πιο σταθερά γεωπολιτικά καύσιμα για να τροφοδοτήσουν την ήπειρό τους. Παρ’ όλο που το αμερικανικό LNG εισέρχεται στην παγκόσμια αγορά ενέργειας σε μια εποχή που μπορεί να είναι λιγότερο συμφέρουσα, έχει επίσης μια μοναδική ευκαιρία να δώσει στην Ευρώπη μια άλλη επιλογή για φθηνή, ασφαλή ενεργειακή πολιτική, όταν το χρειάζεται περισσότερο.

Copyright © 2016 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-01-08/gas-und...