Προβλήματα στον νότο | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Προβλήματα στον νότο

Η λατινοαμερικανική περιοδεία του Xi Jinping

Το Πεκίνο δεν έχει αποδεχθεί ευγενικά τους περιορισμούς και έχει κατά καιρούς ανταποδώσει. Για παράδειγμα, η Κίνα έχει περιοδικά απαγορεύσει τις εισαγωγές αργεντίνικου σογιέλαιου για μεγάλα χρονικά διαστήματα, για πρώτη φορά το 2004 και στην συνέχεια και πάλι το 2010, και φέτος οι αγορές του προϊόντος μειώθηκαν κατά 97% από τα επίπεδα του 2015. Τα μέτρα αυτά έχουν ληφθεί επισήμως για τεχνικούς λόγους, αλλά ευρέως θεωρούνται τόσο ως απάντηση στους περιορισμούς της Αργεντινής για τα κινεζικά προϊόντα όσο και ένα μέσο για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της βιομηχανίας σόγιας της ίδιας της Κίνας [12]. Κατά συνέπεια, οι κύριοι παραγωγοί σόγιας της Λατινικής Αμερικής, η Αργεντινή και η Βραζιλία, έχουν μείνει ως επί το πλείστον να πωλούν ακατέργαστη σόγια στην Κίνα, παρά να ωφελούνται από την πώληση προϊόντων προστιθέμενης αξίας όπως το σογιέλαιο. Ούτε η βιομηχανία σόγιας αποτελεί μια εξαίρεση –ο τομέας μεταποίησης στην Λατινική Αμερική δεν έχει βρει πραγματικά ένα άνοιγμα στην κινεζική αγορά, και σήμερα η Κίνα εισάγει μόλις το 3% των συνολικών μεταποιητικών εξαγωγών της Λατινικής Αμερικής [8].

Παρά την ρητορική περί αμοιβαίου οφέλους και κοινής ανάπτυξης που είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσει ο Σι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, η Κίνα παραμένει, σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, ένας επικίνδυνος ανταγωνιστής και ενδεχομένως ακόμη και ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη. Ο Xi έχει επίγνωση της κριτικής που αντιμετωπίζει η χώρα του για τα μονόπλευρα εμπορικά πλεονάσματά της και έχει εκφράσει την επιθυμία να διορθώσει την κατάσταση, επιτρέποντας σε περισσότερα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής να εισέλθουν στην κινεζική αγορά. Η Κίνα σκοπεύει να ανοίξει ειδικές οικονομικές ζώνες [13] σε ολόκληρη την Λατινική Αμερική τα επόμενα χρόνια, για να δοθεί ώθηση σε κοινές επενδύσεις στην μεταποίηση, αλλά το Πεκίνο πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα έχουν αναπτυξιακές επιδράσεις για τις χώρες που συμμετέχουν. Θα πρέπει επίσης να κάνει πραγματικές θυσίες, όπως το άνοιγμα της κινεζικής γεωργικής αγοράς, που θα εκθέσει τις κινεζικές εταιρείες σε νέο ανταγωνισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, η εμπειρία της Λατινικής Αμερικής θα συνεχίσει να χρησιμεύσει ως μια προειδοποίηση προς άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες για το τι συμβαίνει σε εκείνους που ανοίγουν τις πύλες τους διάπλατα απέναντι στην Κίνα. Αυτό, με την σειρά του, θα περικόψει τις φιλοδοξίες του Πεκίνου να γίνει ο νέος αρχιτέκτονας των παγκόσμιων εμπορικών συμφωνιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως να γυρίσουν την πλάτη τους στο ελεύθερο εμπόριο κατά τα επόμενα χρόνια, αλλά η Κίνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις, αν θέλει να πάρει τα ηνία της παγκόσμιας οικονομίας.

Copyright © 2016 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/south-america/2016-11-21/trouble...