Ενισχύεται ραγδαία ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας στην ΝΑ Ευρώπη | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ενισχύεται ραγδαία ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας στην ΝΑ Ευρώπη

Πώς η Τουρκία θα χάσει το προβάδισμά της και στην αγορά φυσικού αερίου

Αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην περιφερειακή αγορά ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) ανέθεσε στην χώρα μας την δημιουργία του περιφερειακού κέντρου ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας, με έδρα την Θεσσαλονίκη, το οποίο θα ξεκινήσει την λειτουργία του στις αρχές του 2022. Στις ανωτέρω απόλυτα θετικές εξελίξεις θα πρέπει να προστεθεί και η μεγάλη συμβολή της Ελλάδας στην προμήθεια προϊόντων πετρελαίου των περισσότερων χωρών της ΝΑ Ευρώπης μέσω των τεσσάρων σύγχρονων διυλιστηριακών μονάδων που διαθέτει και οι οποίες εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους καλύπτοντας σχεδόν το 60% των πετρελαϊκών αναγκών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του 25% των αναγκών της Τουρκίας. Χωρίς το ελληνικό διυλιστηριακό προβάδισμα θα ήταν δύσκολο να λειτουργήσει στον βαθμό που έχει αναπτυχθεί σήμερα η οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

Εάν ληφθούν υπ´ όψη όλα τα ανωτέρω είναι προφανές ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε περισσότερους από έναν λόγους να θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα, και μάλιστα την Θεσσαλονίκη, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όπως έγινε γνωστό από κύκλους του State Department, η αποτίμηση της επίσκεψης του Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα, ως προς το ενεργειακό της σκέλος, υπήρξε ιδιαίτερα θετική έχοντας αξιολογήσει την δυνατότητα της χώρας μας, μέσω των υφιστάμενων και μελλοντικών ενεργειακών διασυνδέσεων και συνεργασιών της με όλες τις χώρες της περιοχής (δηλ. Δυτικά Βαλκάνια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισραήλ, Κύπρος), να εξελιχθεί πολύ σύντομα, έως το 2023, ως το ενεργειακό αντίβαρο έναντι της Τουρκίας.

Με την έμφαση να δίνεται στην ελεύθερη και ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς, και στην διασυνδεσιμότητα των περιφερειακών αγορών (εκτός Τουρκίας), και λιγότερο στο μέγεθος των υποδομών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, πλην όμως η αντιπαράθεση με την Τουρκία εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στην σφαίρα του εμπορίου και των αγορών. Για αυτό μια στενότερη συνεργασία με την Ελλάδα, και η υποστήριξή της με κάθε τρόπο, μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει για την Ουάσιγκτον καθώς η χώρα μας ευρίσκεται στο επίκεντρο ενός τάχιστα μεταβαλλόμενου ενεργειακού παιγνίου.

Copyright © 2020 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition