«Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πανδημία και η σχέση της με την Επιστήμη και την Ιατρική» | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πανδημία και η σχέση της με την Επιστήμη και την Ιατρική»

Διαδικτυακή συζήτηση που οργάνωσε το Κέντρο Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών (CEMES) με την υποστήριξη του Foreign Affairs The Hellenic Edition και του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων (fainst.eu).

Κι ένα σύντομο σχόλιο. Στις μέρες μας η αμφισβήτηση της Ιατρικής επιστήμης θεωρείται από πολλούς ως εχθρός της ελπίδας. Θα συνδυάσω αυτό το νόημα με μια έκφραση που υπογράμμισε στην προηγούμενη διαδικτυακή συνάντηση με αφορμή τον τόμο Εκκλησία και Πανδημία ο καθηγητής κ. Μόσιαλος αναφερόμενος στην ρήση του William Mosler τον 19ο αι. «άκου τον ασθενή σου. Θα σου πει πια είναι η διάγνωση». Η έμφαση δίνεται στον άνθρωπο και όχι στην θεραπεία. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας αναφέρεται διαρκώς στην ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και της ανθρώπινης ζωής και δίνει το νόημα της ελπίδας όπως αυτό εκφράζεται στην ορθόδοξη παράδοση υπογραμμίζοντας τό ἀπόλυτον δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου νά ἀπολαύῃ σεβασμοῦ καί τιμῆς εἰς πᾶν στάδιον τῆς ζωῆς του. Προωθεί τη συνεργασία θεολογίας και επιστήμης με γνώμονα το σεβασμό για «ὅλην τήν Δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ».

Η μαγνητοσκοπημένη συζήτηση μπορεί να βρεθεί στους ακόλουθους συνδέσμους: https://www.youtube.com/watch?v=qbN6zQyplmA&t=2397s και https://www.youtube.com/watch?v=EwHwNYDEib8&t=4243s

Copyright © 2021 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition