Μην φοβάστε τους πρόσφυγες | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μην φοβάστε τους πρόσφυγες

Γιατί δεν αποτελούν μεγάλη απειλή για την εθνική ασφάλεια

Ο υψηλόφρων ανθρωπισμός δεν πρέπει να υπερισχύσει των συμφερόντων ασφαλείας. Αλλά ακόμα και από την σκοπιά της στενής αντίληψης της εθνικής ασφάλειας, οι πρόσφυγες είναι συνήθως μη απειλητικοί πληθυσμοί στα χρόνια που ακολουθούν την άφιξή τους. Εάν δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τους πρόσφυγες, το ερώτημα θα πρέπει να είναι κατά πόσο η Δύση μπορεί και πρέπει να τους βοηθήσει και πόσο καλύτερα να τους καλωσορίσει ως παραγωγικά μέλη [25] των κοινωνιών τους.

Copyright © 2015 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-12-09/dont-fe...