Η ευρωπαϊκή επιλογή της Γεωργίας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η ευρωπαϊκή επιλογή της Γεωργίας

Είναι η κατάλληλη στιγμή η ΕΕ να ανοίξει τις πόρτες της στην χώρα

Καθώς προετοιμαζόμαστε για την ένταξη στην ΕΕ, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε επιτυχώς τις AA/DCFTA, περίπου το 45% των οποίων έχει ήδη εκπληρωθεί. Η πρόοδος ως προς αυτό είναι μη αναστρέψιμη και μέχρι να ολοκληρώσουμε την διαδικασία εφαρμογής της ΑΑ, περίπου το 70% του βασικού κεκτημένου της ΕΕ θα ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, δίνοντας στην Γεωργία μια αρκετά σταθερή στάση όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, ότι κατά την διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης η Γεωργία αναδείχθηκε ισχυρή πρωτοπόρος επί σειρά ετών. Η Γεωργία ήταν πολύ δεσμευμένη και πρόθυμη να εφαρμόσει το κεκτημένο και άλλα κριτήρια για να έρθει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ΕΕ, έως ότου γίνει ευνοϊκό το πολιτικό κλίμα για την επίσημη πρόσκληση.

08062022-2.jpg

Η πρόεδρος της Γεωργίας, Salome Zourabichvili, εκφωνεί ομιλία κατά την διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, στην πρωτεύουσα Τιφλίδα, στις 26 Μαΐου 2022. REUTERS/Irakli Gedenidze
----------------------------------------------------------------------------

Αρχικά, η κυβέρνηση της Γεωργίας στόχευε να υποβάλει επίσημη αίτηση για ένταξη στην ΕΕ το 2024, αλλά οι τρέχουσες ταραχώδεις εξελίξεις ώθησαν τις χώρες του Associated Trio να επιταχύνουν αυτή την διαδικασία.

Σήμερα εμείς και ολόκληρος ο κόσμος βρεθήκαμε σε μια επικίνδυνη και ταχέως μεταβαλλόμενη νέα πραγματικότητα που, αφενός έχει χαράξει μια έντονη γραμμή μεταξύ ελευθερίας, δημοκρατίας και βασισμένης στις αξίες τάξης έναντι του αυταρχισμού, αλλά από την άλλη έχει ορίσει το υψηλότερη τίμημα για να σταθεί κανείς στην σωστή πλευρά, ειδικά για εκείνες τις χώρες, που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στην Ρωσία και που δεν έχουν σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας. Ολόκληρη η αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης βρίσκεται επί του παρόντος υπό σοβαρή απειλή. Η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει με μια στρατηγική ευθύνη για την ανάπτυξη και την σταθερότητα στην ανατολική γειτονιά. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την εφαρμογή ενός νέου, τολμηρού γεωστρατηγικού οράματος στην ανατολική γειτονιά.

Δυστυχώς, μόνο με το υψηλότερο δυνατό κόστος των ανθρώπινων τραγωδιών κατέστη σαφές ότι η αλλαγή στην γεωπολιτική προσέγγιση είναι αναπόφευκτη, και ότι οι νέες αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε μια σαφή και απλή κατανόηση του στρατηγικού λόγου αυτής της περιοχής: εάν η ΕΕ εγγυηθεί την δέσμευσή της σε ευρύτερες ευρωπαϊκές διαδικασίες και εξάγει βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή, μόνο τότε διασφαλίζει την δική της σταθερότητα και την απρόσκοπτη, ειρηνική ανάπτυξη.

Η Γεωργία, η Μολδαβία, και η Ουκρανία υπερασπίζονται την ευρωπαϊκή επιλογή τους σε βάρος των υπαρξιακών κινδύνων εδώ και πολύ καιρό. Είναι κρίσιμο οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τα επόμενα βήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αυτών των τριών χωρών να βασίζονται στην αξιοκρατία και με πλήρη συνειδητοποίηση του γεωπολιτικού πλαισίου. Αν κάποια από αυτές μείνει πίσω σε αυτή την διαδικασία, θα ερμηνευθεί για άλλη μια φορά ως αποδοχή της ρωσικής λογικής να έχει νόμιμο δικαίωμα σε σφαίρες επιρροής και να παρεμβαίνει περαιτέρω, να προσαρτά, να καταλαμβάνει, και να μας παρασύρει στην αβεβαιότητα και στο κενό ασφάλειας. Θα δώσει επίσης κίνητρα και θα τροφοδοτήσει τη φιλορωσική προπαγάνδα, η οποία θα επηρεάσει αρνητικά την κοινή γνώμη για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Από την άλλη πλευρά, η χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ και στις τρείς συνδεδεμένες χώρες θα στηρίξει περαιτέρω την φάση των περίπλοκων μεταρρυθμίσεων, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους, και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη του πληθυσμού της Γεωργίας στην ΕΕ. Η χορήγηση καθεστώτος υποψηφιότητας στην Γεωργία θα είναι επίσης ενθαρρυντικό μήνυμα για τους πολίτες μας στην άλλη πλευρά της κατοχικής γραμμής ότι η Γεωργία βαδίζει αμετάκλητα προς την Ευρώπη και στην ενωμένη χώρα θα μπορούν να μοιραστούν όλα τα οφέλη που προσφέρει η ΕΕ στα μέλη της. Αυτό θα γίνει το πιο αποτελεσματικό μέσο για την πολιτική της γεωργιανής κυβέρνησης για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.

Η πολιτική δυναμική πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί από την προοπτική της ΕΕ. Μια από τις ισχυρότερες μετασχηματιστικές δυνάμεις της ΕΕ ήταν πάντα το εργαλείο της διεύρυνσης με ισχυρό δυναμικό περαιτέρω προώθησης και επέκτασης των δημοκρατικών αξιών και προτύπων. Ενώ αναγνωρίζεται ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει τα πάνω και τα κάτω της στις χώρες του Τρίο, η πρόοδός τους εξακολουθεί να είναι αρκετά εντυπωσιακή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρόσφατου Δείκτη Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 2020-21 (Eastern Partnership Index 2020-21), το Τρίο έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντική κανονιστική και τομεακή προσέγγιση με την ΕΕ, κυρίως με την εφαρμογή αντίστοιχων Συμφωνιών Σύνδεσης, και έχει επιδείξει μια καλή πορεία στην τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Με το να παραχωρηθεί στις χώρες του Τρίο καθεστώς υποψηφιότητας και εφαρμόζοντας μια αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα των προϋποθέσεων, η ΕΕ θα διατηρήσει μια μοναδική μόχλευση για την καθοδήγηση των φάσεων προσχώρησης με βάση την αξιοκρατική προσέγγιση, επιδεικνύοντας παράλληλα ισχυρή πολιτική υποστήριξη στις χώρες του Τρίο.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.gr/articles/73706/david-dondua/georgias-europ...

Copyright © 2022 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.