Γιάννης Καρκαζής | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Γιάννης Καρκαζής

Δοκίμια
Γιάννης Καρκαζής, Ι.Βιδάκης και Γ. Μπάλτος

Οι ανακαλύψεις σημαντικών (ή και τεραστίων) κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο δείχνουν ότι η περιοχή θα μπορούσε να μετατραπεί σ΄ έναν «νέο Περσικό Κόλπο». Στη Συρία, εκτός των υφισταμένων χερσαίων κοιτασμάτων, αναλογεί ένα σημαντικό μέρος αυτού τού υπεράκτιου ορυκτού πλούτου, στον οποίο προσβλέπουν οι μεγάλοι πολυεθνικοί πετρελαϊκοί όμιλοι.